copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se  
SMåKRYPSGUiDE
uppdaterad 20200224

På www.entomologi.se finns bilder på & textbeskrivning av insekter,spindeldjur och andra "små djur" (som t.ex. gråsuggor, ormar och ödlor).
Ca 450 arter av insekter och spindeldjur (bl.a. spindlar, lockespindlar och fästingar) presenteras med text och bild.
 
Den här webbplatsen är reklamfri.
Här sätts inga cookies.
 
OBS! Ombyggnation pågår.
 
(rödlistning ej uppdaterad enl. senaste rödlista)
 
 
senaste tillägg
    stubbnoshornsbagge
    rödhalsad kulhalsbock
    halsvivel
    eldsnabbvinge
    sotmätare
    sexfläckig bastardsvärmare(NT)
    eksnabbvinge
    fläckig blombock
    myskbock
    grön blombock
    ängsblåvinge
    tosteblåvinge
    almsnabbvinge(NT)
    mindre blåvinge(NT)
    brun blåvinge
    vitfläckig guldvinge
    amiral
    ängsnätfjäril(NT)
    kamgräsfjäril
    mindre borstspinnare
    kvickgräsfjäril
    större borstspinnare(NT)
    gulbukig jättevapenfluga(VU)
    karminspinnare
    blypunkterad brokvecklare
    röd sammetsstekel (NT)
    sandgräsfjäril
    stor sjötrollslända
    gräsgrön guldbagge
    björkspinnare
    vanlig snytbagge
    sumpvivel Lixus iridis
    svartribbad vitvingemätare
    rutig buskmätare
    skogssandjägare
    riddarskinnbagge
    strimlus
    blomkrabbspindel
    bromsägg
    några vanliga fjärilar
    Araneus angulatus (NT) (spindel)
    bi eller fluga?
    allmän rörbagge
    Micrelus ericae
    Strophosoma melanogrammum
    kålfjäril
    spetsvivlar
    2-prickig nyckelpiga
    svarthårig kvistbock
    pälsängrar
    vågbandad pälsänger
    fläskänger
    mosaiktrollsländor
    mosaiktrollsländelarver
    starrmosaikslända
    starrmosaikslända
    gungflymosaikslända
    fjällmosaikslända
    parasitflugor
    skogsödla
    ljungvårtbitare
    skogsgräshoppa
    praktfjärilar
    styngflugor
    Floronia bucculenta (spindel)
    Cercidia prominens (spindel)
    vinbärsfuks
    Agalenatea redii (spindel)
    hasselsnok (VU)
    kopparödla
    mygg/Culicinae
 
 

HiTTA RÄTT!
6 ben ==> iNSEKTER
8 ben ==> SPiNDELDJUR