Hasselsnok - Coronella austriaca copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Hasselsnok (VU)
Coronella austriaca
fridlyst!
 
Hasselsnok - Coronella austriaca - förekommer i södra halvan av landet upp till Uppland. Den trivs bäst i hällmarkstallskog där den jagar andra kräldjur som ödlor (t.ex. kopparödla och skogsödla), och ormar som vanlig snok och huggorm (kannibalism lär också förekomma) ref 1, 2. Hasselsnokar äter även gnagare och näbbmöss. Enligt en del forskningsrapporter lär hasselsnokar också sätta i sig ett och annat fågelägg. ref 3
 
Hasselsnoken är helt ofarlig (för människor!), den har varken huggtänder eller giftkörtlar. Små bytesdjur kan hasselsnoken svälja direkt. Större djur "kramar" hasselsnoken, på boaormsmanér, ihjäl.
 
Normalt är hasselsnokar bruna, grå eller beige med, dorsalt, (och utmed ryggraden) två rader mörkare fläckar. Dessa fläckar skiljs åt av ett längsgående ljusare band. (→ Jämför hasselsnok och huggorm!)
 
Hasselsnokar är mycket smalare än huggormar, ser man dem hopringlade blir man lätt förvånad över hur långa de visar sig vara när de ormar iväg. Pupillerna är runda (till skillnad från huggormarnas vertikala pupiller) och huvudet, som är förhållandevis litet, är på ovansidan försett med en mörkare teckning som, enligt litteraturen, är unik för varje individ.
 
hur ser man skillnad på huggorm och hasselsnok?
 
Hasselsnoken är rödlistad och dessutom fridlyst vilket betyder att den inte får dödas och inte heller flyttas. (Vad det nu skulle vara för någon hysteriker som skulle få för sig att flytta eller döda en hasselsnok?!)
 
Det är normalt från april till början av oktober som man, om man har tur, kan få se hasselsnok, som inte bara är sällsynt utan dessutom diskret till sina vanor. Medan de två andra ormarter som förekommer i Sverige (huggorm och vanlig snok) gärna ligger öppet och solar, trivs hasselsnoken bättre nere i vegetationen eller under stenar.
På bilderna syns två (eller kanske tre; hasselsnoken på bilden högst upp vägrade visa hjässan) olika individer (fotade vid olika tillfällen). Jämför teckningen på huvudet (syns på minsta bilden och på bilden längst ner)!
 
På den övre bilden ser man också ganska tydligt att hasselsnoken (till skillnad från huggormen) inte har några kölar på sina fjäll.
--> jämför hasselsnok och huggorm (dvs svar på frågan: hur ser man skillnad på hasselsnok och huggorm)
 
Hasselsnokarna på bilderna fotograferades i Mölndal.
 
Hur ser man skillnad på hasselsnok och huggorm? Svaret finns här!
 

 
 
1 Jelmer Groen, It's a snake-eat-snake world: Predation on an adder (Vipera berus) by a smooth snake (Coronella austriaca) in a nature reserve in the north of the Netherlands, Herpetology Notes, volume 11: 729-731 (2018) (published online on 31 August 2018)  
 
2 Matteo Riccardo Di Nicola, Lilli Zecchin, Maurizio D'Amico, and Francesco Paolo Faraone, Ophiophagy in Coronella austriaca...
Herpetology Notes, volume 13: 1107-1110 (2020) (published online on 28 December 2020)  
 
3 Beate Strøm Johansen, Øystein Flaatten, Oophagy in the Smooth snake Coronella austriaca - first photographic record of bird egg predation,The Herpetological Bulletin 157, 2021: 35-36

(ofiofagi = ormätande)


fler kräldjur:
 
ÖDLOR
--> kopparödla
Anguis fragilis
--> skogsödla
--> Lacerta vivipara
 
ORMAR
Hasselsnok eller huggorm?
--> bild på hasselsnok och huggorm
 

 
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]