Fästingar - Ixodidae
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Fästingar och naturliga fiender
 

Att småkryp av olika slag lägger tusentals ägg är inte något ovanligt. Bland till exempel bin, trollsländor, skalbaggar, fästingar, spindlar och andra småkrypsgrupper kan många arters honor på kort tid producera åtminstone sisådär 2000 ägg. Rekordet för icke-sociala insekter lär innehas av en australiensisk rotfjäril (Hepialidae) som infångades efter att har lagt 30 000 ägg och dessutom bar på ytterligare 15 0 00(*). (Bland sociala insekter finns t.ex. bidrottningen som lär lägga ett par hundra tusen ägg under sin livstid.) Det går åt många småkrypsägg för att producera ett vuxet par som lyckas fortplanta sig.
 
Fästingar har många naturliga fiender. Ogynnsamt väder som torka, täta växlingar mellan plus- och minusgrader och kalla vintrar reducerar antalet överlevande fästingar. Svamp och bakterier drabbar även fästingar. Det finns också en mängd djur som till exempel fåglar, insekter och spindlar som äter fästingar. Fästingar kan attackeras av rovdjur under alla livsstadier: ägg, larver (inkl. "nymfer" som fästingen på bilden) och vuxna äts.
 
Här följer några av de djur som konstaterats äta(*) fästingar: ...med flera
 
LARVMÖRDAREN! EN FÄSTiNGDRÄPARE?
Att skalbaggar ger sig på bl.a. den vanliga fästingen Ixodes ricinus har man konstaterat i flera studier. Dels har bl.a. rovlevande jordlöpare setts äta fästingar, dels har man analyserat insamlade skalbaggar och kunnat konstatera att de ätit fästingar. När de inte klättrar i träd och jagar fjärilslarver håller många jordlöpare (såväl larver som fullbildade) till på just den plats där också fästingarna tillbringar större delen av sina liv och där fästinghonorna lägger sina ägg: på marken under löv och annat. Ett naturligt markskikt kryllar också av diverse rovlevande kvalster och enkelfotingar.
 
Parasitsteklarna i det fästingätande släktet Ixodiphagus (namnet betyder fästingätare!) använder fästingar som larvföda. (Stekelhonorna placerar äggen i fästingarna.) Ingen art förekommer naturligt i Sverige.
 
Många fågelarter har också konstaterats äta fästingar. En del fåglar pickar fästingar på marken medan andra fåglar som själva angrips av blodsugande fästingar helt enkelt äter upp en stor del av dem när de putsar sig.
 
LiTE LiTTERATUR OM FÄSTiNGARS NATURLiGA FiENDER
 
François Gigon, Biologie d'Ixodes ricinus sur le Plateau Suisse, 1985
Författaren har personligen matat skalbaggar (jordlöpare) med fästingar.
 
Enligt en litteratursammanställning publicerad i Bull. World Health Organ. 1964; 30(Suppl): 80-83 ska bl.a. skalbaggar i släktena Calosoma och Carabus villigt ha ätit av den vanliga fästingen Ixodes ricinus (Pelipeicenko, 1957).
 
Kortvingen Philonthus decorus (en skalbagge som finns i Sverige och håller till på myllrik skogsmark) verkar uppskatta taigafästingen Ixodes persulcatus.
(Babenko, A, The influence of predacious beetles on soil pests in the urban environment, International conference on urban pests, Prag 1999)
 
"Ticks have numerous natural enemies, but only a few species have been evaluated as tick biocontrol agents (BCAs)."
M Samish, H Ginsberg, Biological control of ticks, Parasitology, 2004 - Cambridge Univ Press
mer om...
FÄSTiNGAR
Ixodidae
 
fästingar
fästingar/andningshål
arter som påträffats i Sverige
fästing-enkät
fästingar?!
 

ANDRA SPiNDELDJUR i SVERiGE
SPiNDLAR
klotspindlar
    buskklotspindel
       Paidiscura pallens med kokong
mattvävarspindlar
    Neriene peltata
    Neriene emphana
    allmän taknätspindel
käkspindlar
    höstspindel - hona
    höstspindel - hanne
    Metellina mengei - hanne
    kokonger - Tetragnatha
hjulspindlar
    korsspindel
    gurkspindel
       gurkspindel med kokong
    skuggspindel
    Mangora acalypha
    Larinioides cornutus
vargspindlar
    Trochosa-arter
    Pirata piraticus
vårdnätspindlar
    kärrspindel
    rovspindel
    rovspindel - hona
taggspindlar
    Cheiracanthium erraticum
spökspindlar
    spökspindel
jättekrabbspindlar
    Micrommata virescens
snabblöparspindlar
    Philodromus histrio
       kokong
    Tibellus oblongus
krabbspindlar
    blomkrabbspindel
    Xysticus-arter
hoppspindlar
    Aelurillus v-insignatus hanne
    Aelurillus v-insignatus hona
    Sitticus floricola
kokonger
[ fler spindlar i menyn i ramen till vänster ]