Blomkrabbspindel Misumena vatia

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Blomkrabbspindel
Misumena vatia
hona
blomkrabbspindelhanne
 
ca 10 mm
 

Blomkrabbspindeln Misumena vatia är en vanlig spindel som finns över hela landet. Det är honan man ser; hannen är en liten figur, bara runt tredjedelen så stor som honan och helt annorlunda vad gäller teckning och färg.
 
Honans utseende kan variera en hel del. Hon kan till exempel vara helt gul utan tydliga teckningar eller vit med gröna band på huvud/framkropp och lite rödgula detaljer kring ögonen och på bakkroppen.
 
Blomkrabbspindeln jagar utan fångstnät genom att vänta in sina offer på någon blomma och överfalla dem när de kommit tillräckligt nära. Blomkrabbspindeln tar stora byten, en rapsfjäril är till exempel inga problem (bild på sidan om krabbspindlar).
 
 

mer om...
KRABBSPiNDLAR
Thomisidae
 
    krabbspindlar
   -> bladkrabbspindel
   -> krabbspindlar Xysticus-arter
   -> kärrkrabbspindel
   -> Xysticus ulmi
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
 
 
KORT OM VAR blomkrabbspindeln HÖR HEMMA:
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:  SPiNDLARAraneae
FAMiLJ:   KRABBSPiNDLARThomisidae
ART   BLOMKRABBSPiNDELMisumena vatia

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
KVALSTER
    fästingar
    fästingar/naturliga fiender
    fästingar/andning
    fästingar/arter i Sverige
    kvalster
LOCKESPiNDLAR
    lockespindlar
SPiNDLAR
    några vanliga spindlar
    hjulspindlar
       korsspindel
    korsspindel - hona - undersida
    korsspindel - hanne
    Agalenatea redii
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Mangora acalypha
    Cyclosa conica
    Larinioides cornutus
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    sektorspindel Zygiella atrica
   vårdnätspindlar
       kärrspindel
       rovspindel
    krabbspindlar
    käkspindlar
       höstspindel - hona
       höstspindel - hanne
   jättekrabbspindlar
       Micrommata virescens (jättekrabbspindel)
    snabblöparspindlar
       Philodromus histrio
   hoppspindlar
       Aelurillus v-insignitus (hona)
       Aelurillus v-insignitus (hanne)
       Sitticus floricola