BiLDER LADDAS...


Kärrkrabbspindel Xysticus ulmi - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
Kärrkrabbspindel Xysticus ulmi
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
kontrast textstorlek
 
Kärrkrabbspindel
Xysticus ulmi
hanne
ca 3-4 mm (utan ben)
 
Kärrkrabbspindeln - Xysticus ulmi - jagar (som andra krabbspindlar) utan fångstnät. Krabbspindlarnas byten utgörs av småkryp av olika slag som t.ex. fjärilar, skalbaggar och skinnbaggar.
 
Utseendemässigt kan Xysticus ulmi variera en del och det finns flera liknande arter (liknande teckning, främre benparen mörka osv) så palpinspektion rekommenderas.
 

mer om ...
KRABBSPiNDLAR
Thomisidae
 
    krabbspindlar
    Thomisidae
    blomkrabbspindel
    Misumena vatia
    blomkrabbspindelhanne
    Misumena vatia (hanne)
    bladkrabbspindel
    Diaea dorsata
    krabbspindlar - Xysticus
    Xysticus
 
 
 
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:  SPiNDLARAraneae
FAMiLJ:   KRABBSPiNDLARThomisidae
ART  KÄRRKRABBSPiNDEL  Xysticus ulmi

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
KVALSTER
    fästingar
    fästingar/naturliga fiender
    fästingar/andning
    fästingar/arter i Sverige
    kvalster
LOCKESPiNDLAR
    lockespindlar
SPiNDLAR
    korsspindel
    korsspindel
    korsspindel - hona - undersida
    korsspindel - hanne
    Agalenatea redii
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Mangora acalypha
    Cyclosa conica
    Cercidia prominens
    Larinioides cornutus
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    sektorspindel Zygiella atrica
se menyn i ramen till vänster

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
SPiNDELDJUR