BiLDER LADDAS...


Några vanliga svenska spindlar - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
Några vanliga svenska spindlar [länkar till många fler under bilderna]
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mer om...
SPiNDLAR
hjulspindlar Araneidae
korsspindel Araneus diadematus
korsspindel hona
korsspindel hanne
kvadratspindel Araneus quadratus
knölspindel Araneus angulatus
sammetshjulspindel Agalenatea redii
kilhjulspindel Cercidia prominens
ljusterspindel Mangora acalypha
skuggspindel Nuctenea umbratica
sektorspindel Zygiella atrica
vasspindel Larinioides cornutus
konspindel Cyclosa conica
gurkspindel Araniella-arter
Araniella cucurbitina - hona
Araniella cucurbitina - hanne
höstspindel hanne Metellina segmentata
höstspindel hona Metellina segmentata
munkspindel Metellina mengei
vinkelhoppspindel Aelurillus v-insignitus hona (hoppspindel)
vinkelhoppspindel Aelurillus v-insignitus hane
vipphoppspindel Sitticus floricola (hoppspindel)
bandithoppspindel Evarcha arcuata
krabbspindlar Thomisidae
blomkrabbspindel Misumena vatia
bladkrabbspindel Diaea dorsata
krabbspindlar Xysticus
kärrkrabbspindel Xysticus ulmi
mattvävarspindlar Linyphiidae
stamspindel Drapetisca socialis
stamspindel Drapetisca socialis - hanne
ängsbaldakinspindel Linyphia triangularis
Linyphia triangularis - hanne
kupolspindel Neriene emphana
kvistbaldakinspindel Neriene peltata
kameleontmattvävare Floronia bucculenta
grön bladspindel Micrommata virescens
snabblöparspindlar Philodromidae
praktsnabblöpare Philodromus histrio
ängshalmspindel Tibellus oblongus
vårdnätspindlar Pisauridae
kärrspindel Dolomedes fimbriatus
rovspindel Pisaura mirabilis
vargspindlar Lycosidae
strandpiratspindel Pirata piraticus
 
FLER SPiNDLAR i MENYFÖNSTRET TiLL VÄNSTER
 
SPiNDELDJUR
KVALSTER
  fästingar
  fästingar - arter i Sverige
  Fästingar?
  kvalster
 
LOCKESPiNDLAR
lockespindlar Opiliones
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se