BiLDER LADDAS...


Insekter - text och bilder.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
kontrast textstorlek
 

SMåKRYPSGUiDE
uppdaterad 20170608
(insekter,spindeldjur och andra)
(rödlistning ej uppdaterad enl. senaste rödlista)
 
    stubbnoshornsbagge
    rödhalsad kulhalsbock
    halsvivel
    eldsnabbvinge
    sotmätare
    sexfläckig bastardsvärmare(NT)
    eksnabbvinge
    fläckig blombock
    myskbock
    grön blombock
    ängsblåvinge
    tosteblåvinge
    almsnabbvinge(NT)
    mindre blåvinge(NT)
    brun blåvinge
    vitfläckig guldvinge
    amiral
    ängsnätfjäril(NT)
    kamgräsfjäril
    mindre borstspinnare
    kvickgräsfjäril
    större borstspinnare(NT)
    gulbukig jättevapenfluga(VU)
    karminspinnare
    blypunkterad brokvecklare
    röd sammetsstekel (NT)
    sandgräsfjäril
    stor sjötrollslända
    gräsgrön guldbagge
    björkspinnare
    vanlig snytbagge
    sumpvivel Lixus iridis
    svartribbad vitvingemätare
    rutig buskmätare
    skogssandjägare
    riddarskinnbagge
    strimlus
    blomkrabbspindel
    bromsägg
    några vanliga fjärilar
    Araneus angulatus (NT) (spindel)
    bi eller fluga?
    allmän rörbagge
    Micrelus ericae
    Strophosoma melanogrammum
    kålfjäril
    spetsvivlar
    2-prickig nyckelpiga
    svarthårig kvistbock
    pälsängrar
    vågbandad pälsänger
    fläskänger
    mosaiktrollsländor
    mosaiktrollsländelarver
    starrmosaikslända
    starrmosaikslända
    gungflymosaikslända
    fjällmosaikslända
    parasitflugor
    skogsödla
    ljungvårtbitare
    skogsgräshoppa
    praktfjärilar
    styngflugor
    Floronia bucculenta (spindel)
    Cercidia prominens (spindel)
    vinbärsfuks
    Agalenatea redii (spindel)
    hasselsnok (VU)
    kopparödla
    mygg/Culicinae
fler
ännu fler

AKTUELLA SMÅKRYP
 
Efterhängsna platta flugor som klänger omkring i hår och kläder efter skogsturen?
Lusflugor!
 
Millimetersmå flygande, bitande insekter? Svidknott?
 
De bitska flugorna i familjen bromsar:
blinningar
regnbromsar
bromsar (Tabanini)
 
Fästingar
 
Grön insekt med nätiga vingar upphittad i sommarstugans fönster?
Guldögonslända
Helt ofarlig och - i larvstadiet - en omhuldad skadeinsektsbekämpare. På vintern ligger guldögonsländorna och sover.
 
Några fjärilar som övervintrar som vuxna
    citronfjäril
    påfågelöga
    sorgmantel
    nässelfjäril
Småkryp i garderoben? Mystiska hål i tröjorna?
Ängrar. Bäst utomhus!
 
Småkryp i badrummet?
Silverfiskar? Mest att betrakta som en nattlig städpatrull! Ett liknande kryp som föredrar varma kök är ugnssmygen.
 
Flygfän kring blomkrukan?
Sorgmyggor! iNTE blomflugor!
 
Mängder av larver på hägg? Häggspinnmal kan vissa år förekomma i stor mängd och täcka träden med en vit väv.
 

HiTTA RÄTT!
6 ben ==> iNSEKTER
8 ben ==> SPiNDELDJUR
 
 
 
ANDRA SMå DJUR

mer om att hitta

DiVERSE
norsk-svensk småkrypsordbok
dansk-svensk småkrypsordbok
 
frågor om småkryp
 
ODLARVÄNLiGA SMÅKRYP
längre ned på denna sida
 
HUR HiTTAR MAN?
1 Välj avdelning i menyn i ramen högst upp.
2 Välj text- och bildsida i den meny som visas i ramen till vänster.
 
iNSEKTER, som normalt har sex ben på mellankroppen och oftast vingar som fullbildade, hittas i menyn i ramen till vänster eller genom att SÖKA.
Viss hjälp att hitta rätt typ av insekt får du om du tittar på småbilderna på den här sidan. Om du redan vet till vilken huvudgrupp (ordning) insekten hör klickar du på namnet i menyn i ramen till vänster. Ett vid namnet betyder att det finns flera sidor om insekter i gruppen. För muspekaren över namnet så visas länkar till de sidor som behandlar insekter i den aktuella gruppen.
mer om hur menyn fungerar
Vinglösa småkryp med normalt åtta ben finns under rubriken SPiNDELDJUR. Där finns till exempel några vanliga svenska spindlar och text om och bilder på Sveriges största spindel. Och bland spindeldjuren hittar man också fästingar och andra kvalster.
 
 
Allt som i fullbildat skick har färre ben eller fler, som till exempel gråsuggor, samsas, åtminstone tills vidare, under rubriken ANDRA SMÅ DJUR.
 

MENYN
i ramen till vänster fungerar så här:
för muspekaren över för att få fram undermenyer. Ungefär så här ser det ut:
 
FJÄRiLAR
   CiTRONFJÄRiL
   NÄSSELFJÄRiL
   SORGMANTEL
   PÅFÅGELÖGA
 
Långa undermenyer går att "låsa" genom en klickning på huvudrubriken. "Låst" undermeny markeras i rött och måste klickas bort om man senare vill klicka på någon annan huvudrubrik i menyn.
 
Om det inte finns något plustecken utan bara en pil så fungerar rubriken som en vanlig länk.
 

Sök
efter till exempel TROLLSLÄNDOR genom att skriva in ordet i sökrutan och trycka på "Enter" eller klicka på knappen. Sök-sidan kommer du åt bland annat från länken i ramen högst upp.
 
SÖK


länkar och länkar
Ord (i löpande text) som skrivs med extra utrymme mellan bokstäverna, t.ex. diptera, leder till en kortare etymologisk förklaring av ordet.
Understrukna länkar eller länkar med pil leder till sidor med text och bilder, till exempel
guldögonslända
 

ODLARVÄNLiGA småkryp som äter andra småkryp, som t.ex. bladlöss, hellre än växtdelar.
(bara några exempel)
    nyckelpigor - olika arter
    om nyckelpigor
    tvestjärtar
    blomflugor
    blomflugor - larver
    blomflugan E. balteatus
    guldögonslända
    florslända
    nätvingelarv (i färd med att äta mjöllöss "vita flygare")
    flugbaggar
    allmän näbbskinnbagge
 
fler insekter som lever som rovdjur
 

AKTUELLA iNSEKTER
 
Sönderstressade honungsbin?
 
Mörkröd jättelarv på rask vandring?
Den här?
 
Grön insekt med nätiga vingar upphittad i sommarstugans fönster? Guldögonslända
 
Några fjärilar som övervintrat som fullbildade
citronfjäril
påfågelöga
sorgmantel
nässelfjäril
 
Humlor!, bl.a. jordhumlor surrar fram på låg höjd och letar bostad.
 
Fästingar
 
Häggspinnmal
 
Småkryp i garderoben? Ängrar
 
Småkryp som kvickt kilar iväg när ljuset tänds i badrummet? Silverfiskar! Mest att betrakta som en nattlig städpatrull!
 
Fästingar är aktiva redan vid 3-4 plusgrader.
 

OSORTERAT
 
Amiral och tistelfjäril - två sommargäster i Sverige. Bilder på sidan om fjärilsfamiljer.
 
De bitska flugorna i familjen bromsar:
blinningar
regnbromsar
bromsar (Tabanini)
 
Vad kallas förresten den här flugan där du bor? (formulär att fylla i)
 
Glupska larver larver som kaläter & spinner in träd 2006
glupska larver 1
(ek mm)
glupska larver 2
häggspinnmal
 
Småkryp i garderoben?
Ängrar
 
Efterhängsna platta flugor som klänger omkring i hår och kläder efter skogsturen?
Lusflugor!
 
Silverskimrande småkryp som springer och gömmer sig när du tänder ljuset i badrummet?
Silverfisk!
 
Tångförsedda småkryp i brevlådan?
Tvestjärtar (de äter bl.a. bladlöss!)
 
Småkryp i byrålådan?
Ängrar
 
De blodsugande medlemmarna i tvåvingefamiljen BROMSAR:
Bromsar!
Blinningar!
Regnbromsar!
 
Humlor!
 
Grön insekt med "nätiga" vingar upphittad i sommarstugefönstret? Då är det nog en NÄTViNGE (och närmare bestämt en guldögonslända) som vaknat upp efter övervintringen.
Bäcksländor ser ut så här.
 
Och en bild på "ormspott" finns på den här sidan och de som producerar det finns här.
 
ODLARVÄNLiGA
(bara några exempel)
   NYCKELPiGOR
   BLOMFLUGOR
   GULDÖGONSLÄNDA
   FLORSLÄNDA
   FLUGBAGGAR
 
Allt som är gul-och svartrandigt och flyger och surrar är iNTE getingar!
iNSEKTER SOM iNTE ÄR GETiNGAR: BLOMFLUGOR är inte GETiNGAR!
 
Blomflugor gör nytta både som pollinerare och bladlusfrossare.
Även getingar, som ser ut så här, samlar in "skadeinsekter" som de matar sina larver med!
 
NYCKELPiGOR hittas under SKALBAGGAR.
 
Ser ut som vandrande pinnar? Stavlika vattenskorpioner!
 
Varför näbbsländor kallas näbbsländor? Syns här!
 
Allmänt om iNSEKTER
 
Blå flicksländor
Röd flickslända
Röd skalbagge?
Husmask?
Husmask?
 
 
kontrast textstorlek
 
senaste tillägg 20110701
 
(s) = spindeldjur
(a) = andra små djur
 
citronfjäril - Gonepteryx rhamni - ägg, larv, puppa och fullbildad fjäril
stor sjötrollslända
sumpvivel Lixus iridis
björkspinnare
rutig buskmätare
svartribbad vitvingemätare
skogssandjägare
riddarskinnbagge
strimlus
blomkrabbspindel
bromsägg
några vanliga fjärilar
Fästingar?
Araneus angulatus (NT) (s)
bi eller fluga?!
allmän rörbagge
Micrelus ericae
kålfjäril
spetsvivlar
2-prickig nyckelpiga
svarthårig kvistbock
pälsängrar
vågbandad pälsänger
fläskänger
mosaiktrollsländor
mosaiktrollsländelarver
starrmosaikslända
starrmosaikslända
gungflymosaikslända
fjällmosaikslända
parasitflugor
skogsödla (a)
skogsgräsgoppa
ljungvårtbitare
- larver
praktfjärilar
styngflugor
blå insekter
Floronia bucculenta (s)
Cercidia prominens (s)
vinbärsfuks
Agalenatea redii (s)
hasselsnok (a)
pärlemorfjärilar
silverstreckad pärlemorfjäril
brunfläckig pärlemorfjäril
myrpärlemorfjäril
rödaxlad lundknäppare (NT)
kvadratspindel(s)
Cyclosa conica (s)
sexfläckig blombock (NT)
blåbock
blomflugor - puppor
blomflugor - larver
7-prickig nyckelpiga - puppa
Vollucella pellucens
mörk u-flickslända
t-flickslända
myrtrollslända
nordisk kärrtrollslända
pudrad kärrtrollslända
hårig videbagge
pilglansbagge
fläckig sorgstövslända
flaggstövslända
mörkribbad fransvingeslända
bandvingad storstövslända
Thermobia domestica - ugnssmyg
Steatoda bipunctata(s)
Diaea dorsata(s)
Zygiella atrica(s)
träfjäril - larv
tysk geting
rödbandad geting
fästingar/naturliga fiender(s)
Metellina mengei(s)
kokong/Philodromus histrio(s)
kokonger/Tetragnatha(s)
kvalster 2(s)
skuggspindel(s)
lindbladstekel
Paidiscura pallens m. kokong(s)
gurkspindel m. kokong(s)
rovspindel m. kokong(s)
fönstermyggor
sorgmyggor
vargspindlar/Trochosa(s)
Cheiracanthium erraticum(s)
Larinioides cornutus(s)
Neriene peltata(s)
knott
spökspindel(s)
allmän taknätspindel(s)
glasvinge - puppskal
geting/stilstudie/tvätt
Tibellus oblongus(s)
kilstritar
nyckelpiga Anatis ocellata
punkttorngräshoppa
gurkspindel(s)
Mangora acalypha(s)
Neriene emphana(s)
krabbspindlar - Xysticus(s)
citronfjäril - ägg
14-fläckig nyckelpiga
vitgrön lundmätare
buskklotspindel(s)
blomkrabbspindel(s)
Philodromus histrio(s)
käkspindlar(s)
fästingar(s)
åkerhumla mygglik glasvinge
rapsfjäril
kamhornad knäppare
halvsvart rödrock
Anostirus castaneus
vanlig ögonknäppare
Athous haemorrhoidalis
Aelurillus_v-insignitus (s)
kortvingar
Gonioctena quinquepunctata
museiänger
13-prickig nyckelpiga
Rhagonycha fulva
Malachius bipustulatus
sköldbaggar
Aelurillus_v-insignitus (s)
Sitticus floricola(s)
blå jungfruslända
rovdjur
prickig blåbärsvårvecklare
tistelblomvecklare
vargspindlar(s)
vargspindel Pirata piraticus(s)
snabblöparspindlar(s)
slamfluga: Eristalis-arter
växtsteklar
tallstekel
syreaftonfly
spetsstreckat tofsfly
blekgult ängsfly
dammott
blåbärslundmätare
kvalster(s)
jordlöpare
blåvingar
silverblåvinge
mattvävarspindlar(s)
kärrspindel(s)
rovspindel(s)
Micrommata virescens(s)
höstspindel(s)
stekelflugor
liten jordgubbsöronvivel
Gonioctena decemnotata
fransdyngbagge
fästingar(s)
allmän näbbskinnbagge
citronfjäril - puppa
citronfjäril - larv
svavelgul höfjäril
fästingar(s)
taggbärfis Acanthosoma haemorrhoidale
bärfis Chlorochroa pinicola
bärfis C. juniperina
bärfis Neottiglossa pusilla
taggbärfis Cyphostethus tristriatus
rödbent bärfis - larv
Zicrona caerulea(bärfis)
stort buskfly
stort buskfly - larv
Cantharis figurata
flugbaggar/Malthininae
gräshakmal
alhängemal
snövit streckmätare
fjällbastardsvärmare
skogsgräsfjäril
mångflikade fjädermott
allmän poppelglasvinge
blåbärsparkmätare
bomullstussar eller bladlöss?!
getinglik blomfluga Syrphus sp.
spyflugor
blåoxe
svidknott
larver: lindmätare
liten larvmördare
larver som spinner in träd
allmänt båtspinnarfly
Schizotus pectinicornis kardinalbagge
halssländor
stor kardinalbagge
bågpraktmal
rödfransad björnspinnare
kryssbäcksländor
vingbandbäcksländor
allmänt bandfly
björnbärssnabbvinge
praktpurpurmal
rödbent stinkfly
Picromerus bidens
dykare
bredkantskinnbagge
Coreus marginatus
smalkantskinnbagge
Myrmus miriformis
rullvivlar
kastanjeborre
asbagge/skinnarbagge
   sl. Silpha
honungsbi 1
kamouflerad larv/guldögonslända
Vad äter insekter?
vanlig tjuvbagge
dyngfluga
bladloppor
fyrfläckad trollslända
kärrharkrank
harkrankar
sporrstritar
blågrön kärrstrit
allmän spottstrit
spottstritar
dvärgstritar
stickmyggor - myggbett
rapsjordloppa
videbock
lövträdlöpare
allmän blombock
rostbrun bredvecklare
mjöllöss ("vita flygare")
krabbspindlar(s)
svängflugor
bromsar
strandängsgräshoppa
hoppstjärtar
fjädermyggor
fritflugor
ögonflugor
dansflugor
larvbostäder - Galler
larvbostäder - Minor
blomflugan Scaeva pyrastri
blomfluga: Helophilus sp.
blomflugan Sericomyia silentis
lövfluga
snäppflugor
ängrar
lockespindlar(s)
korsspindel(s)
hjulspindlar(s)
ljusstreckad nyckelpiga
10-prickig nyckelpiga
22-prickig nyckelpiga
11-prickig nyckelpiga
nyckelpigor - småbilder
14-prickig nyckelpiga
19-prickig nyckelpiga
njurfläckad nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga
Coccinula 14-pustulata
ockragul sikelvinge
vit borstspinnare
silverborstsvansar
tvestjärtar
fyrbandad blombock
renfanebagge
ängshumla
knäppare
bred trollslända
stövsländor
häggspinnmal
bladlöss
aspglansbagge
trädgårdsborre
hårmyggor
humlor
jordhumla
ljunghumla
hushumla
köttfluga
fjädermott
mindre guldvinge
nattsländor
blomflugor
vad äd det för larv?
guldögonslända
florslända
grön sandjägare
 
många fler hittas i menyn i ramen till vänster

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se