Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten. Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten. Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta. COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se