BiLDER LADDAS...


Blindbroms - Chrysops relictus - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Blinningen - Chrysops relictus - är en av de cirka 45 arter i tvåvingefamiljen bromsar - Tabanidae - som finns i Sverige. Som många bromsar har den flerfärgade glänsande ögon; blinningarnas släktnamn Chrysops kommer från grekiskan och betyder guldöga.
 
Som bland de flesta tvåvingearter är det bara honorna som suger blod; hannarna nöjer sig med nektar. Det är proteinet i blodet honorna är ute efter och detta protein tror man de behöver för att äggen ska utvecklas på rätt sätt.
 
Blinningarnas stickande/sugande mun är konstruerad ungefär som stickmyggornas, men är betydligt kortare. De ombildade under- och överkäkarna bildar fyra stickande borst och mellan dem finns en salivkanal (ut med saliv) och en näringskanal (in med blod). Allt det här sticks in i offret. Salivens funktion är att hindra blodet från att levra sig.
 
Blinningar gillar fukt. Larverna lever i vatten och de vuxna håller gärna till i närheten av vatten. Myrmark hör till de naturtyper som brukar hemsökas av dessa efterhängsna insekter som gärna ger sig på människor. Otroligt irriterande kan de vara, men att kalla sticken/betten för smärtsamma är väl ändå att ta i.
 
På bilden här nedanför håller en hona på att sätta i sig de sista dropparna innan hon är helt mätt. Om man tittar på bakkroppen kan man se hur den utvidgats och hur ryggplåggplåtar och bukplåtar hamnat långt isär.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Andra bromsar:
 
regnbroms
broms

 

 
 
ORDNiNGTVÅViNGAR Diptera
UNDERORDNiNG FLUGOR  Brachycera
GRUPP  LÄGRE FLUGOR    Orthorrhapha
FAMiLJ    BROMSAR      Tabanidae
SLÄKTE     Blinningar       Chrysops
ART (bilderna)      Blinning        Chrysops relictus

Andra namn på arterna i släktet Chrysops är blindbromsar, blindknaggar m.fl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se