BiLDER LADDAS...


Röd insekt - Pyrrhosoma nymphula - text och foto
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

 
Flicksländor
Röd flickslända - Pyrrhosoma nymphula
En hanne av arten
röd flickslända - Pyrrhosoma nymphula -
"sover" daggig i vassen.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Röd flickslända är en av de 12 svenska arterna inom familjen äkta flicksländor.
 
Det är den enda röda svenska flicksländan så den är normalt lätt att känna igen.
 
Röd flickslända
är ganska vanlig i södra delen av landet och flyger maj-augusti. Man hittar dem vid både rinnande och stillastående vatten.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Hannen använder sina analbihang under
parning och äggläggning då han håller tag i honan.
 
flicksländor i parning
(bild)
 
Röd flickslända är den enda svenska flicksländan med röd kropp men röda ögon har även rödögonflicksländan Erythromma najas.
Det finns fler trollsländor som är röda men de hör hemma bland de egentliga trollsländorna och är omöjliga att förväxla med den röda flicksländan.
 
Hannen på bilden ovan sitter på de äkta flicksländornas typiska sätt med vingarna sammanslagna.
 
egentliga trollsländor / flicksländor (bild)
Äggläggningen sker i tandem och äggen sticks in i växter. Endofytisk kallas denna typ av äggläggning. Många andra trollsländor lägger äggen direkt i vattnet (inte i växter utan exofytiskt).
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Röd flickslända - hona. Från panna till bakkroppsspets ca 30 - 35 mm. Honorna kan även sällsynt förekomma i två andra färgvarianter, den ena med mellan- och bakkropp utan rött.
 
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Röd flickslända - hanne.     
Röd flickslända
har som alla trollsländor en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
Som larv lever den här flicksländan precis som övriga trollsländor som rovdjur i vatten.
 
Längst bak på bakkroppen har flicksländelarver - till skillnad från de egentliga trollsländorna - tre gälblad där syret tas upp. Gälbladen fungerar också att simma med; flicksländelarver simmar ofta genom att svänga bakkroppen åt sidorna, som en fisk.
(Bild på flicksländelarv - ej artbestämd).
 
När larven vuxit klart klättrar den upp på något strå och ut ur den sista larvhuden kliver den fullbildade sländan. Därefter tar det ytterligare någon dryg vecka innan den röda flicksländan är könsmogen och fått sina vuxna färger.
 
Röd flickslända kan leva som imago i upp till åtminstone 7 veckor [Sandhall].
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Röd flickslända - hanne.
 
ORDNiNGTrollsländorODONATA
UNDERORDNiNG  Jungfru- och flicksländor  ZYGOPTERA
FAMiLJ    Äkta flicksländor    Coenagrionidae
SLÄKTE             Pyrrhosoma
ART        Röd flickslända        Pyrrhosoma nymphula

 
 
 
ANDRA FLICKSLÄNDOR
 
allmän smaragdflickslända
sjöflickslända
 
 
MER OM TROLLSLÄNDOR
 
jungfru- och flicksländor - introduktion
jungfru- och flicksländor - familjer & arter
 
 
hemimetabol utveckling
om insekter

Artbeskrivningar & nyckel till såväl larver som vuxna sländor:
  • Sahlén, Göran: Sveriges trollsländor, Fältbiologerna, 1985
Artbeskrivningar, nyckel till vuxna & bilder på samtliga arter:
  • Sandhall, Åke: Trollsländor i Europa, Interpublishing, 2000

 
upp igen
 

 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se