BiLDER LADDAS...


Röd skalbagge - Aspglansbagge - Chrysomela populi - foto och text -< fler skalbaggar.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Aspglansbagge - Chrysomela populi
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Sidan har flyttat hit
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Så här ser man oftast en aspglansbagge, sittandes på ett asplöv.
 
-------------------
 
Som alla bladbaggar har aspglansbaggen fem fotleder (fyra synliga, den fjärde döljs av den stora tredje leden). Nyckelpigornas fötter är en led kortare.

Aspglansbagge
Chrysomela populi
är en av ca 300 svenska arter i skalbaggsfamiljen bladbaggar - Chrysomelidae. Det är en ganska stor och trind bladbagge; honan, som är störst, kan bli en dryg centimeter från panna till bakkroppsspets. Huvud, halssköld och ben är mörka och täckvingarna röda. Längst ut i spetsen av varje täckvinge finns en liten svart fläck.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
En liknande art är Chrysomela tremulae med helt röda täckvingar. Båda artnamnen - populi och tremulae - syftar på skalbaggarnas favoritmat som är asp eller Populus tremula.
 

Som alla skalbaggar genomgår aspglansbaggen en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
Äggen läggs i små samlingar på undersidan av blad (asp och salix-arter) och när larverna kläckts sätter de igång med att tugga i sig bladet. Ägg, larver och puppor påminner en del om nyckelpigornas - men matvanorna är alltså helt olika. De flesta nyckelpigor äter bladlöss!
 
Aspglansbagge övervintrar som fullbildad skalbagge.
 

 
 
 
ORDNiNG SKALBAGGAR COLEOPTERA
FAMiLJ     BLADBAGGAR   Chrysomelidae
UNDERFAMiLJ        GLANSBAGGAR      Chrysomelinae
ART         Aspglansbagge          Chrysomela populi

 
 
LÄNK TiLL DEN HÄR DELSiDAN:
http://www.entomologi.se/hexapoda/coleoptera/aspglansbagge.html
 
 
 
ANDRA SKALBAGGAR
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
NYCKELPiGOR
  7-prickig nyckelpiga
 
BLADBAGGAR
  säckbagge
  näckrosbladbagge
  sävbaggar
  albladbagge
 
ViVLAR
  vivlar
 
FLUGBAGGAR
  flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  långhorningar
 
BLADHORNiNGAR
  humlebagge
  tordyvel
  trädgårdsborre
 
SVARTBAGGAR
  ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  grön sandjägare

 
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
var har de fötterna? - insekters morfologi
holometabol utveckling
text
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se