BiLDER LADDAS...


22-prickig nyckelpiga - Psyllobora vigintiduepunctata - text och foton.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

22-prickig nyckelpiga - Psyllobora vigintiduepunctata

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


FLER NYCKELPiGOR:
nyckelpigor
   7-prickig nyckelpiga
     'stilstudie'
   Ljusstreckad nyckelpiga
   Njurfläckad nyckelpiga
   Coccinula 14-pustulata
   Exochomus quadripustulatus
   19-prickig nyckelpiga
   14-prickig nyckelpiga
   11-prickig nyckelpiga
   10-prickig nyckelpiga
   Coccinella hieroglyphica
   Hippodamia semptemmaculata
 
   Hitta rätt nyckelpiga - småbilder

 

22-prickig nyckelpiga
Psyllobora vigintiduepunctata
är en av de ca 65 nyckelpigearter som påträffats i Sverige.
 
22-prickig nyckelpiga är rent gul med 20-22 prickar på täckvingarna. Den fullbildade skalbaggen är 3-4 mm lång.
 
22-prickig nyckelpiga hör till de få nyckelpigor som är vegetarianer. Mjöldagg hör till den här artens favoritföda.
 
Kallas här och var Thea vigintiduepunctata
 
Som andra skalbaggar har nyckelpigor en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 

 

 
ORDNiNGSkalbaggarCOLEOPTERA
FAMiLJ   Nyckelpigor   Coccinellidae
UNDERFAMiLJ           Coccinellinae
ART         22-prickig nyckelpiga          Psyllobora vigintiduepunctata

 
 
 
NYCKELPiGOR
  >>> 7-prickig nyckelpiga
många fler nyckelpigor hittar du i menyn till vänster
 
BLADBAGGAR
  >>> säckbagge
  >>> näckrosbladbagge
  >>> sävbaggar
  >>> aspglansbagge
  >>> albladbagge
 
ViVLAR
  >>> vivlar
 
FLUGBAGGAR
  >>> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  >>> långhorningar
  >>> lövträdlöpare
  >>> videbock
  >>> allmän blombock
 
BLADHORNiNGAR
  >>> trädgårdsborre
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
 
KNÄPPARE
  >>> knäppare
 
SVARTBAGGAR
  >>> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  >>> grön sandjägare
 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger
 
allmänt om insekter
holometabol utveckling
insekternas morfologi
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se