Jordlöpare Carabidae

denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Jordlöpare
Carabidae
ca 350 arter i Sverige
ca 5 - 30 mm
 
Svart skalbagge som kommer rusande i full karriär över boss och barr? Chansen är stor att det är en jordlöpare. Det finns ungefär 350 arter i Sverige och det gör jordlöparna till en av de artrikaste skalbaggsfamiljerna i Sverige. Många är mer eller mindre glänsande svarta, andra skimrar i metallicfärger och en och annan är knallgrön. Många har tydligt fårade täckvingar, ibland utgörs randningen av punktrader, ibland av fåror och en del arter har dessutom små gropar och borstpunkter på täckvingarna, andra är nästan helt släta. Jordlöparna har trådlika antenner som sitter mellan käkarna och fasettögonen och fötter med fem leder på samtliga ben. Det finns jordlöpare som gärna flyger (grön sandjägare till exempel) men de flesta föredrar att springa och många kan överhuvudtaget inte flyga då deras flygvingar är förkrympta. En del jordlöpare är inte större än en halv centimeter, andra är större och störst bland "svenska" jordlöpare är läderlöparen med sina ungefär tre centimeter.
 
Mest håller jordlöparna till på marken men många klättrar gärna i träd och en del besöker blommor. Alla är rovdjur - både som larver och fullbildade - och äter småkryp, insektslarver, fästingar, snäckor och sniglar. En del arter äter lite av varje och kan även sätta i sig sådant som fröer och andra växtdelar. Larvmördarna i släktet Calosoma hör till de jordlöpare som gärna klättrar i träd på jakt efter fjärilslarver som de glupskt tuggar i sig med sina kraftiga käkar. I början av 1900-talet hämtade man för övrigt larvmördare från Europa till östra USA för att försöka mildra lövskogsnunnans vilda härjningar i träden. (Lövskogsnunnan är en i Sverige normalt sällsynt fjäril som då och då kan uppträda som skadedjur och kaläta träd och buskar.)
 
De flesta jordlöpare är nattaktiva och gömmer sig under stenar och annat under dagen, andra är högst aktiva dagtid.
mer om...
JORDLÖPARE
Carabidae 
  --> grön sandjägare
  --> Cicindela campestris
  --> skogssandjägare
  --> Cicindela sylvatica
  --> mindre larvmördare
  --> Calosoma inquisitor
 
 
Några andra svarta skalbaggar som då och då kan komma vandrande på marken (fast i en helt annan hastighet!):
 
  --> tordyvel
  --> videbock
  --> skinnarbagge
 
ORDNiNG SKALBAGGAR COLEOPTERA
FAMiLJ     JORDLÖPARE   Carabidae

 
 
ANDRA SKALBAGGAR
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
NYCKELPiGOR
--> nyckelpigor
  --> 7-prickig nyckelpiga
(fler nyckelpigor i menyn till vänster)
 
BLADBAGGAR
  --> säckbagge
  --> näckrosbladbagge
  --> sävbaggar
  --> albladbagge
  --> aspglansbagge
 
ViVLAR
  --> vivlar
    --> liten jordgubbsöronvivel
 
KNÄPPARE
  --> knäppare
 
FLUGBAGGAR
  --> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  --> långhorningar
    --> videbock
    --> fyrbandad blombock
    --> allmän blombock
    --> lövträdlöpare
 
BLADHORNiNGAR
  --> kastanjeborre
  --> trädgårdsborre
  --> fransdyngbagge
  --> humlebagge
  --> tordyvel
 
SVARTBAGGAR
  --> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  --> grön sandjägare
 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger
 

 
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
--> morfologi
--> holometabol utveckling
--> text