BiLDER LADDAS...


Rapsjordloppa - Psylliodes chrysocephala - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

 
Rapsjordloppa - Psylliodes chrysocephala
Rapsjordloppa
Psylliodes chrysocephala
 
Jordlopporna, som hör till bladbaggarnas - Chrysomelidae - familj om cirka 300 svenska arter, har fått sitt namn tack vare sin välutvecklade förmåga att - likt loppor - hoppa.
 
Den cirka 4 mm långa rapsjordloppan - Psylliodes chrysocephala - är mörkt blågrön och metallglänsande (nästan spegelblank på låret, se övre, vänstra bilden) och har gulbruna ben. De gigantiska mörka baklåren glänser i samma mörka grönmetallic som halssköld och täckvingar.
Till skillnad från en lite liknande art med mörkt huvud är rapsjordloppan "guldhövdad"; artepitet chrysocephala är sammansatt av de grekiska orden för guld och huvud. De gulbruna antennerna består av tio segment och mörknar mot spetsen.
 
Som larv lever rapsjordloppan i rötter och stjälkar av bl.a. raps och kan uppträda som skadedjur.
Även som vuxen gnager rapsjordloppan på växter.
 
Rapsjordloppa är ganska vanlig upp till Dalarna.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
Som andra skalbaggar har rapsjordloppan en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 

 
FLER BLADBAGGAR
 
--> aspglansbagge
--> näckrosbagge
--> säckbagge
--> albladbagge
--> sävbaggar
--> renfanebagge
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ     BLADBAGGAR   Chrysomelidae
ART        RAPSJORDLOPPA      Psylliodes chrysocephala

 
NYCKELPiGOR
  >>> 7-prickig nyckelpiga
många fler nyckelpigor hittar du i menyn till vänster
 
BLADBAGGAR
  >>> säckbagge
  >>> näckrosbladbagge
  >>> sävbaggar
  >>> aspglansbagge
  >>> albladbagge
 
ViVLAR
  >>> vivlar
 
FLUGBAGGAR
  >>> flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  >>> långhorningar
  >>> lövträdlöpare
  >>> videbock
  >>> allmän blombock
 
BLADHORNiNGAR
  >>> trädgårdsborre
  >>> humlebagge
  >>> tordyvel
 
KNÄPPARE
  >>> knäppare
 
SVARTBAGGAR
  >>> ullbagge
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
  >>> grön sandjägare
 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger
 
Allmänt om insekter:
 
--> insekter: introduktion
--> morfologi - var sitter kinder och fötter?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se