BiLDER LADDAS...


Tachyerges salicis - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
kontrast textstorlek
 

 
Tachyerges salicis
ca 2 mm
 
Viveln Tachyerges salicis håller till på Salix-arter där larven genom sitt ätande skapar små gångar inne i bladen. Bladminerande kallas denna form av näringssök som för övrigt förekommer hos många andra insekter.
 
Tachyerges salicis hör till en grupp vivlar som tack vare sina kraftiga baklår hoppar väl och därför kallas hoppvivlar. Andra välhoppande skalbaggar med "förstärkta" baklår är t.ex. jordloppor som hör till gruppen bladbaggar.

 
 
 

mer om...
ViVLAR
Curculionidae
 
Tapeinotus sellatus
jordgubbsöronvivel
Otiorhynchus ovatus
större tallvivel
Pissodes pini
en sumpvivel
Lixus iridis
Tachyerges salicis
Micrelus ericae
Strophosoma capitatum
S. melanogrammum
 
andra sorters vivlar
rullvivlar
Atellabidae
    halsvivel
    Apoderus coryli

 
mer om...
minor (larvgångar i blad och andra växtdelar)
 

 

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ       ViVLAR     Curculionidae
ART                 Tachyerges salicis

 Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se