BiLDER LADDAS...


Vanlig snytbagge Hylobius abietis - foto och text.
Vanlig snytbagge - Hylobius abietis
copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
kontrast textstorlek
 
Vanlig snytbagge
Hylobius abietis
ca 10-13mm
 
Vanlig snytbagge - Hylobius abietis - är mörk med ljusa hårtofsar på ovansidan.
 
Vanlig snytbagge håller mest till på gran och tall där den gnager bark. Kläcks det många fullbildade skalbaggar kan de orsaka skador på gran- och tallplantor.
 
Bland den vanliga snytbaggens naturliga fiender kan nämnas rovlevande skalbaggar, (t.ex. jordlöpare), svampsjukdomar, nematoder och parasitstekeln Bracon hylobii.
 
Vanlig snytbagge Hylobius abietis förekommer i hela landet.
 
I samma släkte (Hylobius) finns, i Sverige, ytterligare tre arter. Mest lik vanlig snytbagge är den mindre och rödbenta H. pinastri.
 
Lite liknande är också vivlarna i släktet Pissodes, t.ex. den större tallviveln Pissodes pini.
 

mer om...
ViVLAR
Curculionidae
 
liten jordgubbsöronvivel
Otiorhynchus ovatus
större tallvivel
Pissodes pini
Tacyerges salicis
Tapeinotus sellatus
Micrelus ericae
Strophosoma capitatum
S. melanogrammum
sumpvivel Lixus iridis
 

mer om...
småkryp på tall
röd tallstekel
större tallvivel
 

mer om...
iNSEKTER
Hexapoda
 
insekternas morfologi
holometabol utveckling
allmänt om insekter
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
ORDNiNG  SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ  ViVLAR Curculionidae
ART  VANLiG SNYTBAGGE Hylobius abietis

 
mer om...
SKALBAGGAR
Coleoptera
 
NYCKELPiGOR
Coccinellidae
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga - puppa
Hitta rätt nyckelpiga - olika arter/småbilder
Coccinula 14-pustulata
njurfläckad nyckelpiga
14-prickig nyckelpiga
19-prickig nyckelpiga
13-prickig nyckelpiga
Hippodamia septemmaculata
14-fläckig nyckelpiga
ljusstreckad nyckelpiga
10-prickig nyckelpiga
2-prickig nyckelpiga
22-prickig nyckelpiga
11-prickig nyckelpiga
5-prickig nyckelpiga
Coccinella hieroglyphica
Exochomus quadripustulatus
Anatis ocellata
Anatis ocellata - larv
Anatis ocellata - puppa
Anatis ocellata - nykläckt
 
BLADBAGGAR
Chrysomelidae
aspglansbagge
aspglansbagge - puppa
sköldbaggar
näckrosbladbagge
hårig videbagge
säckbagge
albladbagge
Gonioctena decemnotata
Gonioctena quinquepunctata
renfanebagge
sävbagge
allmän rörbagge
rapsjordloppa
pilglansbagge
 
ÄNGRAR
Dermestidae
pälsänger och fläskänger
pälsängrar
vågbandad pälsänger
museiänger
fläskänger
 
LåNGHORNiNGAR
Cerambycidae
långhorningar
björkvedbock
blå löbock
blåbock
fyrbandad blombock
gulröd blombock
tegelbock
fläckhornad blombock
sexfläckig blombock (NT)
ängsblombock
smalblombock
lövträdlöpare
barrträdlöpare
svarthårig kvistbock
videbock
 
JORDLÖPARE/SANDJÄGARE
Carabidae
jordlöpare
grön sandjägare
skogssandjägare
mindre larvmördare
 
ViVLAR
Curculionidae
vivlar
liten jordgubbsöronvivel
större tallvivel
Tacyerges salicis
Tapeinotus sellatus
Micrelus ericae
Strophosoma melanogrammum
Strophosoma capitatum
Lixus iridis
 
RULLViVLAR
Attelabidae
rullvivlar
  halsvivel
  Apoderus coryli
 
SPETSViVLAR
Apionidae
spetsvivlar
 
KNÄPPARE
Elateridae
knäppare
lövögonknäppare
Athous haemorrhoidalis
virvelhårig tallknäppare
kamhornad knäppare
halvsvart rödrock
Anostirus castaneus
rödaxlad lundknäppare (NT)
 
FLUGBAGGAR
Cantharidae
flugbaggar
Cantharis figurata
Rhagonycha fulva
Malthininae
 
BLÅSBAGGAR
Malachiidae
Malachius bipustulatus
 
SVARTBAGGAR
Tenebrionidae
ullbagge
 
BLADHORNiNGAR
Scarabaeidae
humlebagge
tordyvel
trädgårdsborre
kastanjeborre
fransdyngbagge
 
EKOXAR
Lucanidae
blåoxe
 
ASBAGGAR
Silphidae
Silpha-arter
 
KORTViNGAR
Staphylinidae
kortvingar
ögonkortvingar
Stenus-art
 
TJUVBAGGAR
Ptinidae
vanlig tjuvbagge
 
KARDiNALBAGGAR
Pyrochroidae
stor kardinalbagge
Schizotus pectinicornis
 
DYKARE
Dytiscidae
Agabus bipustulatus
 

Sidan gjordes av
copyright I Ljungström
I Ljungström

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se