BiLDER LADDAS...


Vivlar - Curculionidae - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
Curculionidae - Vivlar
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Vivlarna - Curculionidae - har knäböjda antenner. Första antennleden är ofta nästan lika lång som de övriga lederna tillsammans. I spetsen finns en klubba.
 
Rullvivlar och spetsvivlar, som räknas som egna familjer, har däremot raka antenner.
 
 
Som alla skalbaggar har vivlarna en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
Äggen läggs som regel inne i växter, ofta frön, och där lever sedan larven.
 
Partenogenes förekommer hos en del arter. Hos vissa arter (t.ex. liten jordgubbsöronvivel) saknas hannar helt.


Vivlar
Curculionidae
 
Ca 500 arter och den näst största skalbaggsfamiljen i Sverige. Siffrorna när det gäller antal arter i hela världen varierar men det finns gott om skalbaggar med det karakteristiska snytet: 40 000, 50 000 eller ännu fler arter?*
 
Det typiska för vivlarna är alltså det utdragna huvudet, "snabeln" eller snytet. Längst ut i spetsen av snytet sitter munnen med små bitande mundelar (och ibland en mustasch).
 
Längst snyte - nästan lika långt som kroppen - har nötvivelhonan. Med hjälp av sitt långa snyte med munnen längst ut i spetsen gnager hon hål i omogna nötter där hon sedan lägger ägg. Larven - "nötmasken" - lever av nötkärnan, trillar till marken tillsammans med resterna på hösten, gnager sig ut och tar sig ner i marken där den förpuppas.
 
Vivlarna är fytofager (växtätare) och det finns en hel del vivlar som räknas till skadedjuren. Den gulfläckiga snytbaggen gnager som imago bark på gran- och tallplantor med resultat att tillväxten hämmas och kornviveln ger sig på spannmål för att bara nämna några exempel.
 
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Vivlarna har kraftiga ben. På bilden en lövvivel med tandade framlår.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
 
 
 
 
 
ORDNiNG SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ    ViVLAR   Curculionidae

 
FLER ViVLAR (Curculionidae)
 
liten jordgubbsöronvivel
Otiorhyncus ovatus
en ögonvivel
Strophosoma capitatum
en ögonvivel
Strophosoma melanogrammum
Micrelus ericae
Tapeinotus sellatus
Tachyerges salicis
vanlig snytbagge
Hylobius abietis
större tallvivel
Pissodes pini
en sumpvivel
Lixus iridis

 
fotnot
Tidigare har även rullvivlarna och spetsvivlarna räknats till familjen Curculionidae.
 
upp igen
 
ANDRA SKALBAGGAR
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
NYCKELPiGOR
  7-prickig nyckelpiga
  7-prickig nyckelpiga
  Hitta rätt nyckelpiga - olika arter/småbilder
  Coccinula 14-pustulata
  14-prickig nyckelpiga
  19-prickig nyckelpiga
  Ljusstreckad nyckelpiga
  10-prickig nyckelpiga
  22-prickig nyckelpiga
  11-prickig nyckelpiga
  Njurfläckad nyckelpiga
  Exochomus quadripustulatus
 
BLADBAGGAR
  säckbagge
  näckrosbladbagge
  aspglansbagge
  sävbaggar
  albladbagge
 
ViVLAR
  knäppare
 
FLUGBAGGAR
  flugbaggar
 
LÅNGHORNiNGAR
  långhorningar
 
BLADHORNiNGAR
  humlebagge
  tordyvel
  trädgårdsborre
 
SVARTBAGGAR
  ullbagge
 
ÄNGRAR
  >>> pälsängrar och fläskängrar
  >>> pälsängrar
  >>> vågbandad pälsänger
  >>> fläskänger
  >>> museiänger
 
 
JORDLÖPARE & SANDJÄGARE
jordlöpare
  liten larvmördare
  grön sandjägare
 
TJUVBAGGAR
  vanlig tjuvbagge
 
KARDiNALBAGGAR
  stor kardinalbagge
 

 
Mer om skalbaggar hittar du i menyn till vänster.
 
insekter - introduktion
insekternas morfologi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se