BiLDER LADDAS...


Fjärilsmyggor - Psychodidae - fot och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
Fjärilsmyggor - Psychodidae
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
 
kontrast textstorlek
 
Fjärilsmyggor
Psychodidae
 
Fjärilsmyggor - Psychodidae - är små lurviga, fjärilslika myggor som man kan träffa på lite varstans där det finns fukt: i badrum såväl som vid strandkanten. Många fjärilsmygglarver lever av multnande organiska ämnen i naturen; andra arter hittar samma typ av föda i vattenlås och avloppsrör.
 
I Sverige finns 45 arter.
 
Fjärilsmyggor har håriga vingar och tätt mellan vingarnas längsgående ribbor. Vid vila håller vissa arter vingarna platt utvinklade medan andra håller dem taklagda över kroppen.
 
Fjärilsmyggorna på bilderna är ca 3-4 mm långa.
 
Som alla tvåvingar har fjärilsmyggor en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
 


mer om...
MYGGOR
Nematocera
 
  ->
fjädermyggor
  -> Chironomidae
  -> fönstermyggor
  -> Anisopodidae
  -> sorgmyggor
  -> Sciaridae
  -> hårmyggor
  -> Bibionidae
  -> stickmyggor/myggbett
  -> Culicidae
    -> stickmyggor - Culicinae
    -> Culicinae
  -> svidknott
  -> Ceratopogonidae
  -> knott
  -> Simuliidae
  -> harkrankar
  -> Tipuloidea
 
iNSEKTSORDNiNG:TVÅViNGAR
DiPTERA
UNDERORDNiNG:MYGGOR
Nematocera
FAMiLJ:FJÄRiLSMYGGORPsychodidae

 
 
 
-> tvåvingar - introduktion
-> myggor - familjer i Sverige
-> holometabol utveckling
-> allmänt om insekter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se