BiLDER LADDAS...


Knott - Simuliidae - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
Knott - Simuliidae
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
kontrast textstorlek
 
Knott
Simuliidae
ca 60 arter i Sverige
ca 2-3 mm
 

En enveten linslus till blinning (den grönögda) envisades av okänd anledning med att gång på gång traska rakt in i objektivet så den får väl vara med då, den gör ju trots allt en insats som måttenhet. De är små, knotten, men inte riktigt så små som svidknotten som de ofta förväxlas med. Knott håller normalt till vid rinnande vatten, medan svidknott gärna håller till i skog och på äng och andra ställen där det finns fuktig jord eller någon vattensamling för larverna att leva i.
Som alla tvåvingar genomgår knott en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Larverna lever i rinnande vatten. Där sitter de fast vid stenar och annat och låter maten komma strömmande till sig. När en larv vuxit klart och ömsat hud några gånger förpuppas den och slutligen kläcks det fullbildade knottet ur puppan, stiger till ytan i en luftbubbla och - om det lyckas klara sig undan hungriga fiskar! - flyger iväg.
 
Det är inte bara fiskar som kan räknas in bland knottens naturliga fiender. Andra som gärna äter knott är till exempel fåglar, många av de insekter som lever som rovdjur (trollsländor t.ex.) och olika sorters spindeldjur.
Som bland de flesta blodsugande tvåvingar är det bara honorna som suger blod.
 
KORT om VAR knott HÖR HEMMA:
ORDNiNGTVÅViNGARDiptera
UNDERORDNiNG   MYGGOR   Nematocera
FAMiLJ          KNOTT         Simuliidae

 

Andra blodsugare:
iNSEKTER
-> stickmyggor
  -> stickmyggor/Culicinae
-> svidknott
-> bromsar
   -> bromsar (Tabanini)
   -> blinningar
   -> regnbromsar
-> lusflugor
SPiNDELDJUR
-> fästingar

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se