BiLDER LADDAS...


Ögonflugor - Pipunculidae - text och foton.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Ögonflugor - Pipunculidae
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Ögonflugor
Pipunculidae
 
De här små flugorna, som känns igen på de jättestora ögonen, är nära släkt med blomflugorna och flyger på svävande blomflugsmanér kring buskar och blommor på jakt efter lättåtkomlig nektar och honungsdagg. Ögonflugan på bilden är 2-3 mm lång från panna till bakkroppsspets. Ögonflugornas vingar är långa och ganska smala och når en bra bit utanför kroppen.
 
I Sverige har man hittat uppåt 90 arter av ögonflugor.
 
Som alla tvåvingar har ögonflugor en holometabol utveckling med stadierna ägg - larv - puppa - imago.
 
Larverna lever som inre parasiter på stritar (växtsugande insekter som hör hemma i ordningen växtsugare) och det har fört med sig ett visst intresse för ögonflugorna och deras "eventuella värde som skadeinsektsbekämpare".


 

FLER FLUGOR:
 
  Bromsar
     Broms
     Blinning
     Regnbroms
   Snäppflugor
   Dansflugor
 
   Lusflugor
   Styngflugor
   Parasitflugor
   Köttflugor
   Blomflugor
     Episyrphus balteatus
     Helophilus sp.
     Scaeva pyrastri
     Sericomyia silentis
     Slamflugor Eristalis sp.
   Fritflugor
 
fler flugor under rubriken
TVÅViNGAR i menyn till vänster.

 
iNSEKTSORDNiNG:tvåvingar
DiPTERA
UNDERORDNiNG:   flugor
   Brachycera
GRUPP:      högre flugor
      Cyclorrhapha
FAMiLJ:         ögonflugor         Pipunculidae

 
 

 
   allmänt om insekter
   holometabol utveckling
   insekternas morfologi
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se