BiLDER LADDAS...


Regnbromsar - Haematopota - foto och text.
Regnbromsen hör till flugfamiljen bromsar.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
kontrast textstorlek
 
Regnbroms
Haematopota pluvialis
honor
--> regnbroms - hanne
 
 
Regnbromsar är en av de ca 45 arter i flugfamiljen bromsar som finns i Sverige. Släktet regnbromsar - Haematopota - känns igen på de gråfläckiga vingarna som de vid vila håller nästan parallella och taklagda över kroppen. Regnbromsarnas fasettögon är helt otroliga med mönster i olika färger.
 
Släktnamnet Haematopota betyder "bloddrickare". Regnbromsar skär upp ett hål i offrets hud och läppjar sedan lugnt i sig blodet. (Eller ett hål... Blir de inte bortfösta och blodflödet börjar sina fortsätter de lugnt med att ordna fram nya blodpölar.) Precis som hos de flesta andra blodsugande tvåvingar (blinningar, fäbromsar, myggor, knott och svidknott m.fl.) så är det är bara honorna som suger blod; hannarna nöjer sig med nektar. Till dem som råkar ut för dessa orädda och envetna bloddrickare hör hästar, nötkreatur och människor.
 
Regnbromsar trivs bl.a. i fuktig skogsmark.
 
Som alla tvåvingar genomgår regnbromsar en fullständig förvandling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
De huvudsakligen rovlevande larverna hittar man i vatten och fuktig jord.
 
Vanlig är Haematopota pluvialis. Linné beskrev arten Haematopota pluvialis 1758 men placerade den i det då enda släktet Tabanus och namnade den alltså Tabanus pluvialis vilket översatt blir regnbroms. En liknande art är Haematopota crassicornis.
 mer om...
BROMSAR
Tabanidae
--> blinningar
--> "vanlig blinning"
--> Chrysops relictus
--> fäbromsar
--> Tabanini
--> bromsägg
 

mer om...
TVÅViNGAR
Diptera
 
flugor
  bromsar
  blinning
  styngflugor
  parasitflugor
myggor


mer om...
BLODSUGANDE iNSEKTER
TVÅViNGAR:
myggor
--> knott
--> svidknott
--> stickmyggor/myggbett
  --> stickmyggor/Culicinae
flugor
--> lusflugor
 
 
BLODSUGANDE SPiNDELDJUR
--> fästingar
 

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster: klicka på TVÅViNGAR]

 
ORDNiNG TVÅViNGAR Diptera
ORDNiNG FLUGOR Brachycera
FAMiLJ   BROMSARTabanidae

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström,
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se