BiLDER LADDAS...


Sorgmyggor - Sciaridae - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
Sorgmyggor - Sciaridae
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
kontrast textstorlek
 
Sorgmyggor
Sciaridae
 
Små flygfän som gärna håller till kring blomkrukor kallas ibland "blomflugor" men är i själva verket oftast små myggor med myggors typiska långa och flerledade antenner. Sorgmyggor har två vingar där de främre vingribborna är lite kraftigare än de övriga och ut mot vingspetsen finns en tydlig, lång gaffelgrening som man kan se med lite förstoringshjälp. De flesta sorgmyggor är mycket små, myggorna på bilderna är knappt två millimeter.
 
Som larver lever sorgmyggor bland annat i fuktig jord där de uppges leva av svamp, multnande material och rotdelar. Larverna är genomskinligt vita med mörka huvuden. En del trivs i blomkrukor, framförallt övervattnade sådana. Ute i naturen händer det då och då att mängder av larver ger sig ut på vandring, tätt samlade i en lång kolonn. Härmask eller luskung kallas detta fenomen.
 
[Blomflugor är en helt annan tvåvingefamilj där många av arterna flyger omkring i randigt gulsvarta färger och lyckas skrämma en och annan att tro att dessa gaddlösa flugor är getingar. Under sin larvtid sätter många av blomflugearterna i sig åtskilliga bladlöss och betraktas därmed som nyttoinsekter. Så här kan blomflugor se ut.]
 

fler myggor
-> stickmyggor
  -> stickmyggor/Culicinae
-> hårmyggor
-> fjärilsmyggor
-> fjädermyggor
-> fönstermyggor
-> knott
-> svidknott
-> harkrankar
KORT om VAR sorgmyggor HÖR HEMMA:
ORDNiNGTVÅViNGARDiptera
UNDERORDNiNG   MYGGOR   Nematocera
FAMiLJ          SORGMYGGOR         Sciaridae

 
fler "inomhuskryp":
   silverfiskar
   sorgmyggor
   pälsängrar
   vågbandad pälsänger
   fläskänger
   museiängrar
   boklöss
   kackerlackor
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]


Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se