BiLDER LADDAS...


Svängflugor - Sepsidae - text och foton.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Svängflugor - Sepsidae
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Svängflugor
Sepsidae
 
Svängflugor är små, mörka och ofta metallskimrande i blågrönt eller violett. De har stora fasettögon på ett runt huvud. Flera arter har en svart fläck längst ut på vingarna. Den framtill lite avsmalnande bakkroppen gör att de påminner en del om små myror.
 
Namnet svängflugor har de fått för sitt lustiga sätt att vifta med vingarna var de sitter och var de går. Möjligen handlar det om kommunikation svängflugor emellan. Ett livligt vingviftande ingår i de olika arternas parningsritualer men också när de befinner sig i enkönade församlingar sägs såväl honor som hannar veva med vingarna. Ofta ser man dessutom ensamma individer gå omkring och svänga med vingarna.
 
Flugfamiljens vetenskapliga namn syftar på främst larvernas favorittillhåll som är multnande material. Komposter, djur- och fågelspillning hör till sådant som uppskattas av svängflugornas larver.
 
Fullbildade svängflugor hämtar näring från spillning (ett måste för honornas äggproduktion) och sötsaker som honungsdagg, nektar och sav.
 
Svängflugor är, såvitt man vet, de enda flugor som är utrustade med doftkörtlar som verkar ha med försvar att göra. Myror, spindlar, getingar och andra fiender har setts avbryta attacker på svängflugor när de känt den sötaktiga doften.
 
I Sverige har man påträffat cirka 30 arter i familjen svängflugor Sepsidae; släktena Sepsis och Themira samlar de flesta arterna.
 
Flugorna på bilderna (tre olika arter) är 4-5 mm långa. De små vita prickar som syns vid flugornas midjor på en del av bilderna är haltererna. På sidan om tvåvingar finns en bild på ett par större halterer.
 
"Its function remains one of the biggest mysteries of sepsid biology."

Om vingviftandet i The Sepsidae (Diptera) of Europe (2002)1.
 
 
 
 
 
 
 
 
FLER FLUGOR:
 
   Bromsar
     Broms
     Blinning
     Regnbroms
   Snäppflugor
 
   Lusflugor
   Styngflugor
   Parasitflugor
   Köttflugor
   Blomflugor
     Episyrphus balteatus
     Helophilus sp.
     Scaeva pyrastri
     Sericomyia silentis
     Slamflugor Eristalis sp.
   Fritflugor
   Ögonflugor

 
fler flugor finns under rubriken
TVÅViNGAR i menyn till vänster  


UTVECKLiNG
Som andra tvåvingar har svängflugor en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 

 

 
iNSEKTSORDNiNG:tvåvingar
DiPTERA
UNDERORDNiNG:  flugor
  Brachycera
GRUPP:    högre flugor
    Cyclorrhapha
FAMiLJ:         svängflugor      Sepsidae

 
 

 
   allmänt om insekter
   holometabol utveckling
   insekternas morfologi
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se