BiLDER LADDAS ...


Svidknott - Ceratopogonidae - text och foton.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Svidknott - Ceratopogonidae
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
kontrast ska inte behöva ändras på korrekt inställd dator textstorlek
 
Svidknott
Ceratopogonidae
ca 80 arter i Sverige
de flesta är 1-2 millimeter långa
 
Svidknott är små - mycket små - blodsugande myggor. Många arter ger sig på insekter medan andra suger blod från människor och andra ryggradsdjur. Svidknott kan bli rejält irriterande. De har inte fått sitt namn utan anledning och de attackerar ofta i stora horder. Varmt, vindstilla väder på något ställe nära vatten - myrar, kärr, strandängar, strandnära betesmarker och strandtomter till exempel - är perfekt om man vill uppleva svidknottens (och andra blodsugande tvåvingars) härjningar.
 
Vingarna hos de vanliga Culicoides-arterna är glasklara med mörka fläckar och ett svidknott som slagit sig ner för att suga blod känner man igen på vingarnas blänk och de tre mörka tvärbanden. De blodsugande svidknotten är honor, hannarna - som känns igen på sina plymförsedda antenner - och en del arters honor nöjer sig med sådant som nektar.
 
I Sverige finns ungefär 80 kända arter. Alla arter ger sig inte på människor, en del håller sig till andra insekter. Det finns bl.a. arter som ger sig på fulltankade stickmyggor och norpar lite av det blod dessa just försett sig med!
 
ALLT smått ÄR iNTE KNOTT
 
Svidknott (familjen Ceratopogonidae) är iNTE detsamma som knott (familjen Simuliidae). Knott är lite större och robustare än de flesta svidknott och har bland annat kortare och tjockare antenner. Fullbildade knott håller mest till i närheten av rinnande vatten och som larver lever de enbart i rinnande vatten.
 
-> knott
Som andra tvåvingar genomgår svidknotten en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Många arters larver lever som rovdjur i vatten, andra håller till på fuktiga ställen på land.
 
ANDRA TVÅViNGAR som SUGER BLOD
 
FLUGOR
  -> Bromsar
    -> Blinningar
    -> Regnbromsar
  -> Lusflugor
 
MYGGOR
  Stickmyggor
    -> Myggbett
    -> Stickmyggor/Culicinae
  -> Knott
 

FLER MYGGOR (som varken sticks eller bits):
 
  -> Sorgmyggor
  -> Fönstermyggor
  -> Fjärilsmyggor
  -> Fjädermyggor
  -> Hårmyggor
  -> Harkrankar
ANDRA SMÅKRYP SOM SUGER BLOD
 
BLODSUGANDE SPiNDELDJUR
 
--> Fästingar Ixodidae
 

 
ORDNiNGTvåvingarDiPTERA
UNDERORDNiNG   Myggor   Nematocera
FAMiLJ      Svidknott       Ceratopogonidae

 
 
 
  -> allmänt om insekter
  -> holometabol utveckling
  -> insekternas allmänna morfologi
 
 
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se