BiLDER LADDAS...


Allmän näbbskinnbagge Anthocoris nemorum - text och bild
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Allmän näbbskinnbagge Anthocoris nemorum
 
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
kontrast textstorlek
 
Allmän näbbskinnbagge
Anthocoris nemorum
imago
ca 4 mm
 
Allmän näbbskinnbagge är en allätare som då och då kan ta sig en slurk växtsaft men som mest är vittberömd och uppskattad som "skadedjursbekämpare" i bland annat fruktodlingar. Helst och mest sätter den nämligen i sig småkryp av allehanda slag. Den sticker in sin sugsnabel i bladlöss, skalbaggslarver, spinnkvalster och annat och suger ur dem. På bilderna ses en vuxen näbbskinnbagge äta en bladluslarv medan de larver som inte spetsats flyr för sina liv.
 
Allmän näbbskinnbagge är mycket vanlig och finns i hela landet.
 
Som andra skinnbaggar har allmän näbbskinnbagge en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago. Larverna ser ut ungefär som små vuxna men har inga synliga vingar från början. Näbbskinnbaggar växer på samma sätt som andra insekter: de ömsar hud några gånger under larvperioden. Först efter sista hudömsningen är näbbskinnbaggens vingar fullt utvecklade. Allmän näbbskinnbagge övervintrar som vuxen.
 
--> mer om skinnbaggar
 
ANDRA SKiNNBAGGAR
--> bärfisar (Pentatomoidea)
 bärfisar Pentatomidae
   --> vanlig bärfis
   --> grön bärfis
   --> rödbent stinkfly
    --> rödbent stinkfly - larv
   --> Picromerus bidens
   --> Zicrona caerulea
   --> Chlorochroa pinicola
   --> Chlorochroa juniperina
   --> strimlus
   --> Graphosoma lineatum
 
 taggbärfisar Acanthosomatidae
   --> Cyphostethus tristriatus
   --> Acanthosoma haemorrhoidale
   --> Elasmucha grisea
   --> Elasmucha fieberi
 
smalkantskinnbaggar
  --> Myrmus miriformis
 
bredkantskinnbaggar
  --> Coreus marginatus
 
mållskinnbaggar
  --> Piesma maculatum
 
fröskinnbaggar
  --> riddarskinnbagge
  --> Lygaeus equestris
  --> grankottskinnbagge
  --> Gastrodes abietum
  björkfröskinnbagge
  Kleidocerys resedae
 
ängsskinnbaggar
   Rhabdomiris striatellus
 
vattenskorpioner
  --> vattenskorpion
bara NÅGRA exempel PÅ iNSEKTER SOM HELT eller DELViS LEVER SOM ROVDJUR
--> nyckelpigor
--> nätvingar
  --> guldögonsländor
  --> guldögonsländor - larv
  --> florsländor
--> blomflugor
--> getingar
--> halssländor
--> trollsländor
--> snäppflugor
--> vårtbitare

 
 
KORT om VAR allmän näbbskinnbagge hör hemma
iNSEKTSORDNiNG:Skinnbaggar
HETEROPTERA
FAMiLJ:      Näbbskinnbaggar      Anthocoridae
ART         Allmän näbbskinnbagge         Anthocoris nemorum

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se