Rödbent stinkfly Pentatoma rufipes

denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Rödbent stinkfly/ bärfis
Pentatoma rufipes
  --> rödbent stinkfly - larv
 
Rödbent stinkfly är en av de ungefär 30 arter bärfisar som påträffats i Sverige. Pentatoma rufipes är stor (uppåt 15 millimeter lång) och brun med orange detaljer, bl.a. skutellens bakre spets. Artepitetet rufipes syftar på de röda benen. Samma färger men annorlunda form på halsskölden har Picromerus bidens. Pentatoma rufipes suger med hjälp av sin sugsnabel i sig både växter och småkryp. Körsbär nämns i litteraturen som en favoriträtt men båda exemplaren på bilderna höll till i kargare marker, den ena vandrade omkring på vass i en strandkant och den andra på pors i ett kärr.
 
Som andra skinnbaggar har Pentatoma rufipes en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago. Larverna, som från början saknar vingar, genomgår flera stadier med hudömsning emellan.
 
--> mer om skinnbaggar
 
ANDRA SKiNNBAGGAR
--> bärfisar (Pentatomoidea)
  --> vanlig bärfis
  --> grönt stinkfly
  --> Picromerus bidens
  --> Troilus luridus
  --> Rhacognathus punctatus
  --> Neottiglossa pusilla
  --> Chlorochroa juniperina
  --> Chlorochroa pinicola
  --> Zicrona caerulea
  --> rapssugare
  --> strimlus
 
taggbärfisar
  --> Acanthosoma haemorrhoidale
  --> Cyphostethus tristriatus
   Elasmucha grisea
   Elasmucha fieberi
 
sköldskinnbagge
  --> Eurygaster testudinaria
 
smalkantskinnbaggar
  --> Myrmus miriformis
 
bredkantskinnbaggar
  --> Coreus marginatus
 
fröskinnbaggar
  --> riddarskinnbagge
  --> grankottskinnbagge
  --> björkfröskinnbagge
 
ängsskinnbaggar
  Rhabdomiris striatellus
 
mållskinnbaggar
  --> Piesma maculatum
 
näbbskinnbagge
  --> allmän näbbskinnbagge
 
skräddare
  --> skräddare
vattenskorpioner
  --> vattenskorpion

 
 
iNSEKTSORDNiNG:Skinnbaggar
HETEROPTERA
ÖVERFAMiLJ:   av bärfis-typ   Pentatomoidea
FAMiLJ:      Bärfisar      Pentatomidae
ART         Rödbent stinkfly         Pentatoma rufipes