copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


 
barkskinnbaggar tornbenskinnbaggar bredkantskinnbaggar smalkantskinnbaggar krumhornskinnbaggar sköldskinnbaggar bärfisar eldskinnbaggar fröskinnbaggar styltskinnbaggar mållskinnbaggar nätskinnbaggar fältrovskinnbaggar vägglöss näbbskinnbaggar rovskinnbaggar ängsskinnbaggar strandskinnbaggar skräddare vattenmätare svartskinnbaggar vattenlöpare vattenspringare vattenskorpioner taggskinnbaggar Acanthosoma haemorrhoidale vattenbin vitmosseskinnbaggar vattenfisar dvärgskinnbaggar pysslingskinnbaggar buksimmare dvärgryggsimmare ryggsimmare blåsskinnbaggar

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.seHETEROPTERA
skinnbaggar
 
DET VETENSKAPLiGA
NAMNET:


HETEROPTERA kommer från grekiskans
 
'eteros (heteros) = olik; annorlunda.
ptera = vingar
 
och syftar på vingarnas utseende.
 
Skinnbaggarnas framvingar består av en inre läderartad del och en yttre tunn del. Så här ser det ut:
 
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
På bilden syns också skutellen - det trekantiga partiet mellan vingarna - som ofta är ofta stor och tydlig hos skinnbaggarna. (Skutellen bildas av ryggplåten på andra mellankroppssegmentet.)
 
En del skinnbaggar - t.ex. vägglössen - saknar fullbildade vingar och andra - t.ex. sköldbärfisarna - har en skutell som täcker hela bakkroppen.

 

STADiER: HEMiMETABOL UTVECKLiNG
 
'ämi (hämi) = halv
metabolä = förvandling
 
===> ofullständig förvandling
 
ägg -> larv -> vuxen

 
VAR HiTTAR MAN DEM? På blåbär förstås! Bland annat. Många skinnbaggar suger i sig sin föda från blad, frön, bär med mera men det finns också många arter som lever som rovdjur. En och annan skinnbagge (till exempel allmän näbbskinnbagge) används också som skadedjursbekämpare.
Mest känd bland skinnbaggarna är förmodligen den vanliga bärfisen som i försvar kan avge en obehaglig lukt.
 
Förutom alla skinnbaggar som lever bland blommor och buskar så finns det några - t.ex. skräddare, ryggsimmare, vattenbin och de snorklande vattenskorpionerna ("snorkeln" utgår från bakkroppen) - som lever i vatten. Även om t.ex. rygg- och buksimmare och vattenskorpioner huvudsakligen lever under vatten så tar de sig gärna en flygtur då och då.
 
En skräddare (Gerris sp.) spanar efter (och/eller känner efter vibrationer från) byte på vattenytan.
 
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Man kan också ha oturen att hitta skinnbaggar inomhus; i skrymslen och vrår, bakom tapeter och tavlor kan den sitta, den "fruktade", ca 5 mm långa, brunröda vägglusen - Cimex lectularius. Om natten kommer den fram och suger blod av sovande människor.
 
Vägglöss var för övrigt inblandade när författaren Dan Andersson dog 32 år ung på ett hotellrum i Stockholm år 1920. Intressant nog var det inte småkrypen som var skadliga. Det var däremot giftet som användes för att bli av med dem. Hotellet han tog in på hade gett rummet en illa genomförd cyanvätebehandling.
 
VAD GÖR DE OM ViNTERN? Skinnbaggarna övervintrar som ägg, larver eller fullbildade. Många bärfisar övervintrar som vuxna. Den fullvuxna "enbärsbärfisen" Cyphostethus tristriatus kan man t.ex. hitta övervintrande i en enbuske. De flesta vattenlevande skinnbaggar övervintrar som fullbildade. En del kryper upp på land medan andra övervintrar i bottenslammet.
 
LARVER: Alla insektslarver ser inte ut som larver! Larverna av de insekter som har ofullständig förvandling är ofta mer lika den vuxna insekten än de är lika en "standardlarv". Skinnbaggelarven ömsar hud ett antal gånger och blir för varje gång allt mer lik den vuxna. På bilden en larv (i ett av de tidigare, helt vinglösa, stadierna) av arten Palomena prasina - Grönt stinkfly.
 

 
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
MATVANOR: Bland skinnbaggarna finns både växtätare och rovdjur. Alla skinnbaggar är utrustade med en sugsnabel och med den suger de i sig födan. De flesta är vegetarianer och suger i sig födan ur växter - en del är specialiserade på en eller några få växter ur samma familj medan andra kan välja mellan flera olika växter.
 
På bilden nedan demonstrerar en törstig kantskinnbagge hur man dricker dagg med sugsnabel.
 

 
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Fastare föda har skräddaren på bilden här nedanför fått tag i. En röd flicksländehanne (Pyrrhosoma nymphula) ramlade i vattnet och skinnbaggen hade turen att komma först (i hård konkurrens med ett gäng unga kärrspindlar som också satt och fiskade). I skinnbaggarnas sugsnabel finns två kanaler: genom den ena sprutar de in matsmältningsvätska i det de tänker äta och genom den andra suger de i sig födan.

 
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
ARTER: 593 skinnbaggar uppdelade på 34 familjer
 
Tre överfamiljer:
 
Geocorisae landskinnbaggar
Amphibiocorisae vattenytlevande skinnbaggar
Hydrocorisae vattenskinnbaggar
 
FAMiLJER:
 
 
Allmänt om insekter - text
Hemimetabol utveckling
Morfologi
 
 
KÄLLOR MM: Uppgifterna om antal arter i Sverige kommer från Sveriges Entomologiska förening.