BiLDER LADDAS...


Elasmucha fieberi - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
kontrast textstorlek
 

 
Elasmucha fieberi
ca 7 mm
 
Elasmucha fieberi är mörkare än Elasmucha grisea och har helsvarta antenner. På halssköldens båda framhörn finns en liten, ljus och spetsig "tand".
 
Precis som övriga arter i släktet Elasmucha vaktar Elasmucha fieberi sina ägg och små larver.
 
Elasmucha fieberi är en av åtta arter taggbärfisar som påträffats i Sverige.
 
i samma släkte:
  Elasmucha grisea
 
FLER TAGGBÄRFiSAR:
  Elasmucha grisea
  Acanthosoma haemorrhoidale
  Cyphostethus tristriatus
 
 

mer om...
 
SKiNNBAGGAR
Heteroptera
 
BÄRFiSAR
Pentatomidae
  bärfis
  Dolycoris baccarum
  grön bärfis
  Palomena prasina
  Chlorochroa pinicola
  Chlorochroa juniperina
  Neottiglossa pusilla
  Pentatoma rufipes
  Pentatoma rufipes
  Picromerus bidens
  rapssugare
  Eurydema oleracea
  Zicrona caerulea
 
TAGGBÄRFiSAR
Acanthosomatidae
  Acanthosoma haemorrhoidale
  Cyphostethus tristriatus
 
BREDKANTSKiNNBAGGAR
Coreidae
  Coreus marginatus
 
SMALKANTSKiNNBAGGAR
Rhopalidae
  Myrmus miriformis
 
FRÖSKiNNBAGGAR
Lygaeidae
  grankottskinnbagge
  björkfröskinnbagge
 
MÅLLSKiNNBAGGAR
 --> Piesma maculatum
 
NÄBBSKiNNBAGGAR
Anthocoridae
  allmän näbbskinnbagge
  Anthocoris nemorum
 
VATTENYTLEVANDE SKiNNBAGGAR
  skräddare
  Gerridae
 
VATTENSKiNNBAGGAR
  vattenskorpion
  Ranatra linearis

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG SKiNNBAGGAR Heteroptera
FAMiLJ       TAGGBÄRFiSAR     Acanthosomatidae
ART                 Elasmucha fieberi

 Sidan gjordes av
copyright I Ljungström
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se