BiLDER LADDAS...


Elasmucha grisea - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

ORDNiNG SKiNNBAGGAR Heteroptera
FAMiLJ       TAGGBÄRFiSAR     Acanthosomatidae
ART                 Elasmucha grisea

 
 
kontrast textstorlek
 

Björkskinnbagge
Elasmucha grisea
ca 6-8 mm
 
BÄRFiSAR SOM RUVAR ÄGG?!?
De tre arterna i släktet Elasmucha är kända för sin vana att vakta sina ägg och yngsta larver. Elasmucha grisea lägger 30-35 små ägg på ett björkblad och står sedan över dem för att skydda dem mot småkrypsvärldens rovdjur. Dyker något hotande upp avfyrar hon sina kemiska vapen.
Elasmucha grisea lär vara den av arterna som ägnar längst tid åt ägg- och larvvaktandet. Den lite större, "bredaxlade", arten E. ferrugata satsar oftare på större ägg, kortare vaktande och en andra kull.
 
På engelska kallas Elasmucha grisea "Parent bug".
 
Elasmucha grisea är en av de 8 arter taggbärfisar som påträffats i Sverige.
 
i samma släkte:
  Elasmucha fieberi

 
FLER TAGGBÄRFiSAR:
  Acanthosoma haemorrhoidale
  Cyphostethus tristriatus
  Elasmucha fieberi
 
 

mer om...
 
SKiNNBAGGAR
Heteroptera
 
BÄRFiSAR
Pentatomidae
  bärfis
  Dolycoris baccarum
  grön bärfis
  Palomena prasina
  Chlorochroa pinicola
  Chlorochroa juniperina
  Neottiglossa pusilla
  Pentatoma rufipes
  Pentatoma rufipes
  Picromerus bidens
  rapssugare
  Eurydema oleracea
  Zicrona caerulea
 
TAGGBÄRFiSAR
Acanthosomatidae
  Acanthosoma haemorrhoidale
  Cyphostethus tristriatus
 
FRÖSKiNNBAGGAR
  --> grankottskinnbagge
  --> Gastrodes abietum
   björkfröskinnbagge
   Kleidocerys resedae
 
MÅLLSKiNNBAGGAR
  --> Piesma maculatum
 
NÄBBSKiNNBAGGAR
Anthocoridae
  allmän näbbskinnbagge
  Anthocoris nemorum
 
SMALKANTSKiNNBAGGAR
Rhopalidae
  Myrmus miriformis
 
BREDKANTSKiNNBAGGAR
Coreidae
  Coreus marginatus
 
VATTENYTLEVANDE SKiNNBAGGAR
  skräddare
  Gerridae
 
VATTENSKiNNBAGGAR
  vattenskorpion
  Ranatra linearis

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

Sidan gjordes av
copyright I Ljungström
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se