BiLDER LADDAS...


Allmän spottstrit - Philaenus spumarius - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Allmän spottstrit - Philaenus spumarius
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Allmän spottstrit
Philaenus spumarius
5-6 mm
 
Allmän spottstrit är en av de cirka 10 arter spottstritar - Cercopidae - som påträffats i Sverige. På bilderna syns några av artens alla (15-16?) förklädnader.
Det har forskats en del om spottstritarnas mångformighet och en teori är att det finns ett samband mellan färgvariant och temperatur: större andel mörka, melanistiska, stritar i kallare trakter.
 
Allmän spottstrit är mycket vanlig över hela Sverige. Den övervintrar som ägg som kläcks i maj-juni och är sedan igång hela sommaren. Allmän spottstrit genomgår fem larvstadier då den suger i sig sav, växer och ömsar hud skyddad i sitt egentillverkade skumgömsle.
 
mer om spottstritarnas sång, "spott", larver, hoppande och vattenanalyserande:
--> spottstritar
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
-->

 
ANDRA STRiTAR:
 
--> dvärgstritar
--> sporrstritar


 
ANDRA VÄXTSUGARE
(Homoptera):
 
--> bladlöss
--> mjöllöss
 
 
Som andra växtsugare genomgår spottstritar en ofullständig förvandling; de har en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
Larverna genomgår flera stadier. I de senare stadierna börjar vingarna anas som fyra korta vingsäckar. Bild på spottstritlarv finns på sidan om spottstritar.
 

 
 
 
 
 
 
ORDNiNG VÄXTSUGARE HOMOPTERA
UNDERORDNiNG     STRiTAR   Auchenorrhyncha
FAMiLJ         Spottstritar         Cercopidae
ART             Allmän spottstrit             Philaenus spumarius
Äldre variant: överfamilj Cercopoidea, därunder två familjer - Cercopidae och Aphrophoridae - och Philaenus spumarius placerad i Aphrophoridae.

 
 
LÄNK TiLL DEN HÄR DELSiDAN:
http://www.entomologi.se/hexapoda/homoptera/allmaen_spottstrit.html
 
 
 
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
--> var har de fötterna? - insekters morfologi
--> allmänt om insekter
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se