Bladlöss - Aphididae
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
 
 
 
 
 
 
 

KOLONiSATÖRER
 
Om en bladlus dimper ner i din balkonglåda en morgon kan det vara en specialavlad - vingförsedd! - kolonisatör som varit på långfärd högt över jorden under natten.
 
Bladlössen hör till de småkryp som under det kollektiva namnet luftplankton låter sig transporteras - milsvitt - av vindar högt upp i lufthavet.
 
För en bladlus på väg ner för landning fungerar gula och spädgröna färger som landningsljus: där växer det något gott att sätta sugsnabeln i!
 
Alla bladlöss är strikta vegetarianer. De suger i sig växtsafter på olika delar av växter. De måste suga i sig en hel del för att få i sig tillräckligt med protein och allt överflödigt vatten och socker (och annat) går, förenklat uttryckt, en egen väg förbi magsäcken, kommer ut i andra ändan och bildar då den i småkrypsvärlden så eftertraktade - många är nästan beredda att riskera sina liv för den - honungsdaggen.
 

Bladlöss
Aphididae
är små - någon eller några millimeter långa - växtsugare som lever av växtsafter som de sörplar i sig med hjälp av en lång sugsnabel.
 
Det finns cirka 365 arter i Sverige.
Bladlöss
har en lång sugsnabel, långa antenner och långa, tunna ben.
 
På bakkroppens spets har de en "svans"; cauda kallas den.
 
Och från sidorna av bakkroppen sticker det ut två karakteristiska riktningsbara rör som kanske inte bara ser ut som miniversioner av luftvärnskanoner...
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Bladlus som just dragit sugsnabeln ur gräset.
 
BLADLÖSS SUGER iNTE!
Den del av växtens näringstransportsystem där bladlusen hämtar sin kost står under tryck så växtsaften börjar flöda så snart "snabeln" är på plats.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Redo att kasta sig upp i lufthavet på jakt
efter nya växtvär(l)dar att kolonisera.
 
HAR DE ViNGAR eller iNTE?
 
De flesta bladlöss inom en art har inte vingar. Det är först när det börjar bli trångt på en växt och nya kolonisatörer behöver sändas ut eller inför den vår- resp höstflyttning (värdväxling) som ingår i många arters liv, som det föds bladlöss som får flygdugliga vingar som vuxna (bladlösslarver har inga vingar från början).
 
Bladlössens
vingar har en kraftigare längsgående ribba i främre delen av vingen och minst 4 sneda ribbor som utgår från den. Framvingarna är större än bakvingarna.
 
Bladlusen på bilden till vänster håller på med startförberedelser - den flög iväg någon sekund senare - och flaxar med vingarna som den normalt håller takformigt över kroppen.
 

 
VEM GiLLAR BLADLÖSS?!
 
Det finns förstås många småkryp - bladluslejon och annat - som äter bladlöss. Flera av dem kan man för övrigt köpa och använda som bladlusbekämpare. Här är några exempel:
 
blomflugor
   blomflugor - larver
   blomflugor - puppor
nätvingar
   guldögonsländor
nyckelpigor
allmän näbbskinnbagge
 
Andra insekter man kan ta hjälp av för att bli av med bladlöss är parasitsteklar .
Tvestjärtar används som bladlusbekämpare i kommersiella fruktodlingar (äppelodlingar bl.a.).
 
Trollsländor, både egentliga trollsländor, flicksländor och jungfrusländor äter mängder av flygande insekter (och förstås, i larvstadiet, även vattenlevande småkryp).
 
Det finns många insekter som lever som rovdjur.
Här finns en lista med några av insektsvärldens rovdjur.
 
 


 
FÖRSVAR
 
...VAPEN?
 
Många bladlusarter har ett par rör - sifoner - på bakkroppen (syns även på bilderna högst upp). Genom dem kan de utsöndra ett klibbigt vax och sända en feromonsignal. Men varför? Mekaniskt försvar - täppa till munnen på fienden? Varning - allmänt luftlarm till bladlöss i närheten? Eller handlar det om doftmärkning av fienden som sedan inte kan röra sig utan att sprida en odör av onda avsikter omkring sig? Eller alltihop?
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Vad håller den här figuren egentligen på med? Har den nyss avfyrat sina vapen och klistrat igen munnen på någon eller är det larmsändning som pågår?
 
Ut och studera bladlöss! Vad gör de egentligen med sina sifoner? Och när en råkar illa ut, vad gör då de andra? Drar upp sina sugsnablar och går därifrån? Eller flyr de genom att hoppa? Och stämmer det att bladlusarter som lever i lite glesare kolonier har längre sifoner än andra arter?
 

FÖRSVAR?
 
Bladlössen
är mjukhudade och små och runt omkring kryllar det av hungriga småkryp... Det gäller alltså att se till att vara många och där är bladlössen duktiga.
 
Vår och sommar handlar fortplantningen om idel jungfrufödslar, jungfrufödslar en masse. Obefruktade honor föder kopior av sig själva; kopior vilka dessutom redan är havande med redan havande...
 
En typisk bladlushona kan föda ca 50 ungar - ibland flera om dagen - under sin livstid och efter, i många fall, bara någon veckas larvtillvaro ömsas den sista larvhuden och de nya honorna är redo att sätta nya kopior till världen ...
 
1
50
2500
125 000
6 250 000
312 500 000
!?!?

 
OCH HANNAR DÅ?
 
Hos de flesta bladlusarter dyker det upp hannar framemot hösten; honor och hannar parar sig och honorna lägger ägg som övervintrar.
 


 
ÖVERViNTRiNG
 
Bladlöss övervintrar normalt som ägg och ofta på en annan växtart än den där de levt under sommaren. På våren/försommaren återvänder de till en växt av sommarvärdstyp, flygande för egen maskin eller burna av myror...
 
 
 


 
FÖRSVAR
 
...EGNA TRUPPER
 
Hos en del bladlusarter finns det soldater. Det är bladlöss i larvstadiet - barnarmé?! - som specialutrustats med bl a längre framben och horn på huvudet! Med dessa vapen går de lös på inkräktare, sparkas och stångas och dör väl oftast i strid.
 

 
 
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Louseboys?!
Myrcowboys sköter om sin växtlushjord.
 
(Och i tallen sitter spillkråkan och betraktar nöjt det hela: jo, nog kommer det att finnas välgödda myror att äta en vinter till.)
ÄNNU FLER SOM GiLLAR BLADLÖSS?!
 
...BESKYDDARE
 
Tack vare sina välsmakande, söta och sockriga exkrementer - honungsdaggen - har bladlössen också beskyddare. Myrorna bedriver i princip boskapsskötsel med allt vad det innebär: vallning, mjölkning, transporter till nya betesmarker och, förstås, försvar av honungskalvarna.
 
Det finns myror som samlar in bladlusägg för vinterförvaring och som sedan, på våren, placerar ut dem på lämpliga ställen. Andra letar upp de första honorna som kläckts på våren och flyttar dem till lämpliga "bladhagar" där de sedan vallar och "mjölkar" dem. För många myrarter är bladlöss den viktigaste näringskällan.
 
Många andra insekter - getingar, flugor, parasitsteklar mfl - uppskattar honungsdagg även om de inte är lika engagerade i bladlössens väl och ve.
Som alla växtsugare genomgår bladlössen en ofullständig förvandling; de har en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
Befruktade ägg läggs oftast för övervintring på hösten - i övrigt sker fortplantningen partenogenetiskt.
 
Larverna - som ser ut ungefär som små vuxna och lever i kolonin på samma sätt - genomgår flera stadier: de växer och ömsar hud och ur den sista larvhuden kliver så den fullbildade bladlusen.
 


ANDRA VÄXTSUGARE:
STRiTAR
spottstritar
  allmän spottstrit
dvärgstritar
  blågrön kärrstrit
sporrstritar
 
VÄXTLÖSS
mjöllöss
bladloppor
bladlöss eller bomullstussar?! Vaxproducerande växtlöss.
 
Andra insekter som suger växtsafter med stickande-sugande mundelar:
tripsar
VÄRDVÄXLiNG
förekommer hos många bladlusarter. Havrebladlusen Rhopalosiphum padi tillbringar till exempel vintern på hägg och sommaren på bland annat havre.
 
GENERATiONSVÄXLiNG
Hos bladlössen förekommer både könliga och könlösa generationer. Under större delen av en bladluskolonis vår- och sommartillvaro är generationerna könlösa: obefruktade honor föder kopior av sig själva. Framåt hösten föds hannar och honor som parar sig. De ägg som därefter läggs är normalt allt som övervintrar; larver och vuxna dör.
 
KLON
är en samling genetiskt identiska individer som uppkommer genom könlös förökning.
 
HONUNGSDAGG
Det är inte bara mängder av insekter som gillar bladlössens sockerhaltiga exkrementer, även sotdaggsvampar trivs i den kletiga bladbeläggningen.
 
ORDNiNG VÄXTSUGARE HOMOPTERA
UNDERORDNiNG     VÄXTLÖSS   Sternorrhyncha
ÖVERFAMiLJ        BLADLÖSS      Aphidoidea
FAMiLJ         Egentliga bladlöss/långrörsbladlöss         Aphididae

 
 
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
var har de fötterna? - insekters morfologi
text
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se