Bladloppor Psylloidea

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Bladloppor
Psylloidea
 
 
Bladloppor är 2-3 millimeter långa växtlöss som liksom andra växtsugare lever av att suga växtsaft och precis som till exempel bladlöss producerar de sockerrika utsöndringar som går under namnet honungsdagg. En del arter orsakar också galler.
 
Bladlopporna har kraftiga ben och hoppar bra - därav namnet - och ganska kraftiga framvingar med tydliga ribbor som bildar ett karakteristiskt nät med bl.a. gaffelgreningar ut mot vingarnas ytterkant. Många bladloppor är gröna men andra färger - brun och röd t.ex. - förekommer.
 
I Sverige finns det ungefär 90 arter uppdelade på de två familjerna spetsbladloppor och rundbladloppor. En vanlig art är äppelbladloppan som håller till på äppelträd.
 
Bladloppor övervintrar normalt som fullbildade, vaknar upp på våren, äter och parar sig.
 
Bladloppor hör för övrigt till de insekter som använder sig av artspecifika ljudsignaler för att kommunicera i samband med parningen.


Som alla växtsugare genomgår bladlopporna en ofullständig förvandling; de har en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv (5 stadier med hudömsning emellan) och imago.
 
Larverna - platta och ganska runda sedda ovanifrån - är från början vinglösa och har kortare antenner än de vuxna. Efter varje hudösning syns lite mer av vingarna.
ANDRA VÄXTSUGARE:
 
VÄXTLÖSS
   --> bladlöss
   --> Aphidae
   --> mjöllöss
   --> Aleyrodidae
   --> flygande bomullstussar?
 
STRiTAR
   --> spottstritar
   --> Cercopidae
     --> allmän spottstrit
     --> Philaenus spumarius
   --> dvärgstritar
   --> Cicadellidae
     --> blågrön kärrstrit
     --> Cicadella viridis
   --> sporrstritar
   --> Delphacidae
   --> kilstritar
   --> Cixiidae
ORDNiNG VÄXTSUGARE HOMOPTERA
UNDERORDNiNG     VÄXTLÖSS   Sternorrhyncha
ÖVERFAMiLJ        BLADLOPPOR      Psylloidea
FAMiLJER         rundbladloppor
         spetsbladloppor
         Psyllidae
         Triozidae

 
 
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
var har de fötterna? - insekters morfologi
allmänt om insekter