Dvärgstritar - Cicadellidae

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Dvärgstritar
Cicadellidae
hör till växtsugarna och lever av växtsafter som de sörplar i sig med hjälp av en sugsnabel som - när den inte används - ligger uppfälld bakåt under kroppen. Många dvärgstritar förser sig - precis som spottstritar - med föda från växternas xylem och behöver suga i sig en hel del för att få ut något av den näringsfattiga saven som till allra största delen består av vatten. På huvudets framsida anas den kraftiga sugapparaten.
 
Det finns ganska gott om stritar i Sverige - cirka 400 arter - och majoriteten av dem - ca 300 arter - hör till familjen dvärgstritar. I världen ska det finnas över 20 000 beskrivna dvärgstritar och sannolikt finns det många fler arter som ingen upptäckt än.
 
Dvärgstritar kan påminna en del om spottstritar men skiljer sig från dessa bl.a. genom raden av grova borst på de bakre skenbenen.
 
Dvärgstritar tillverkar sin egen "hudkräm" - brochosomer - som de använder dels till att stryka ut över kropp och vingar, kanske för att göra dem vattenavstötande, dels till att täcka äggen. Möjligen är det just vingimpregnering som en av stritarna på bilden håller på med.
 
Dvärgstritar sjunger på samma sätt som sångstritar (cikador, en enda art i Sverige) fast svagare. På ovansidan av bakkroppens första led har stritar ett sorts trumorgan. Det är två tunna plattor - tymbaler - som de sätter i vibration med hjälp av kraftiga muskler. Det är främst hannarna som sjunger.
 
Många insekter, som till exempel gräshoppor, vårtbitare, och långhorningar producerar ljud på annat sätt: de stridulerar.
På bilderna syns larver och vuxna av olika arter av dvärgstritar.

 
ANDRA STRiTAR:
 
fler dvärgstritar
   --> blågrön kärrstrit
   --> rhododendronstrit
--> spottstritar
   --> allmän spottstrit
--> sporrstritar
--> kilstritar
 
ANDRA VÄXTSUGARE:
 
--> bladlöss
--> mjöllöss
--> bladloppor
 
 
Insekterna i ordningen växtsugare är inte de enda som sticker in sin sugsnabel i växter och dricker. Bland skinnbaggarna (Heteroptera) finns många som lever av växter (andra är rovdjur och suger i sig diverse småkryp). Ibland räknas för övrigt växtsugare (Homoptera) och skinnbaggar (Heteroptera) som underordningar till ordningen halvvingar (Hemiptera).
Precis som andra växtsugare genomgår dvärgstritar en ofullständig förvandling; de har en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
Larverna genomgår flera stadier. I de senare stadierna börjar vingarna anas som fyra korta vingsäckar.
 
ANDRA iNSEKTER SOM HOPPAR BRA (fast inte alltid med benen) är - förutom andra stritar - t.ex:
 
--> hopprätvingar
--> hoppstjärtar
--> jordloppor
--> knäppare
 
 
 
 
ORDNiNG VÄXTSUGARE HOMOPTERA
UNDERORDNiNG     STRiTAR   Auchenorrhyncha
FAMiLJ         Dvärgstritar         Cicadellidae

 
 
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
--> var har de skenbenen? - insekters morfologi
--> allmänt om insekter