copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

HOMOPTERA - växtsugare

De insekter som hör till växtsugarna brukar sorteras in i två huvudgrupper: stritar och växtlöss. De ser ganska olika ut men alla har de en sugsnabel att dricka växtsafter med...
 
I insektsordningen växtsugare (som ibland, tillsammans med skinnbaggar, räknas som en underordning till en ordning halvvingar (Hemiptera)), finns ett antal småkryp - bladlöss och mjöllöss till exempel - som på grund av sin törst inte är särskilt populära bland odlare. Däremot uppskattas många växtsugararter av "boskapsskötande" myror och andra småkryp som gärna sätter i sig honungsdagg. Även rovlevande småkryp av allehanda slag är förtjusta i växtsugare. Nyckelpigor, skinnbaggar och nätvingar hör till de insekter som hittar några av sina bytesdjur i den här insektsordningen/insektsgruppen.
 
Bland växtsugarna finns för övrigt några av insektsvärldens bästa hoppare, de storhoppande spottstritarna, som dessutom, då och då, tjänstgör som laboratorieassistenter...
 
Och om du undrar vad det är för "bomullstussar" som ibland kan ses vandra på buskar och träd så kan det nog vara de här.
 
DET VETENSKAPLiGA NAMNET:
 
HOMOPTERA kommer från grekiskans:
 
'omos (homos) = samma, likadan; gemensam
ptera = vingar
 


STADiER:
 
HEMiMETABOL UTVECKLiNG
 
'ämi (hämi) = halv
metabolä = förvandling
 
===> ofullständig förvandling
ägg -ä larv -ä vuxen
 
Undantag finns dock. Mjöllössen har ett puppliknanade stadium mellan det första "frigående" larvstadiet och den fullbildade insekten.
HOMOPTERA i Sverige:
 • växtlöss
 • stritar
Växtsugarna delas in i två huvudgrupper. Hos stritarna utgår sugsnabeln från huvudets spets medan den hos växtlössen börjar längre bak.
 


FAMiLJER i Sverige:
 • 29 familjer

 
 • Sternorrhyncha växtlöss 742 (32)
   
  • Psylloidea
   bladloppor
   91
    
   • Psyllidae
    rundbladloppor
    60
   • Triozidae
    spetsbladloppor
    31
     
  • Aleyrodoidea
   mjöllöss
   13
  • Aphidoidea
   bladlöss
   557
   • Aphididae
    egentliga bladlöss långrörsbladlöss
    364
     
    copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
     
    På ovansidan av den röda bladlusens bakkropp syns bladlössens försvarsvapen - sifonerna - som vid fara kan avge ett klibbigt ämne som snabbt stelnar i luften. Dessutom ska det finnas alarmdoftämnen i vätskan - en varning till övriga bladlöss i farozonen att dra sig undan.
    Fortplantningen hos bladlössen går i rasande fart. För att komma igång ordentligt på våren föder obefruktade bladlösshonor havande bladlushonor! Partenogenes (jungfrufödsel) förekommer inom de flesta insektsordningar.
     
    mer om bladlöss
     
   • Pemphigidae
    pungbladlöss
    38
   • Adelgidae
    barrlöss
    11
    cpyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
     
    Gall av barrlus på gran.
     
   • Phylloxeridae
    dvärgbladlöss
    5
   • Mindaridae
    granbladlöss
    2
   • Hormaphididae
    gömbenbladlöss
    2
   • Thelaxidae
    lövträdsbladlöss
    4
   • Anoeciidae
    gräsrotbladlöss
    6
   • Drepanosiphidae
    borstbladlöss
    91
   • Lachnidae
    barkbladlöss
    34
     
  • Coccoidea
   sköldlöss
   81 (32)
    
   • Ortheziidae
    vaxsköldlöss
    4 (1)
   • Pseudococcidae
    ullsköldlöss
    30 (5)
   • Margarodidae
    pärlsköldlöss
    3 (1)
   • Eriococcidae
    filtsköldlöss
    9
   • Kermesidae
    eksköldlöss
    1
   • Asterolecaniidae
    gropsköldlöss
    2 (1)
   • Coccidae
    skålsköldlöss
    19 (3)
   • Diaspididae
    pansarsköldlöss
    13 (21)
     
 • Auchenorrhyncha stritar 399
   
  • Cercopidae
   spottstritar
   9
     Allmän spottstrit
    
    
   Spottstriten på bilden högst upp på sidan är en alspottstrit Aphrophora alni.
    
   Spottstritarna har fått sitt namn därför att de som larver lever i ett skyddande skumhölje. Larven bildar skummet genom att pumpa in luft i sin egen exkrementvätska. Här ett exempel på gökspott, grodspott eller ormspott, som det ibland kallas.
    
   copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
  • Cicadellidae
   dvärgstritar
   303
    
   copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
    
   En hanne (ca 8 mm) av arten Blågrön kärrstrit Cicadella viridis på kruståtel.
    
  • Cixiidae
   kilstritar
   7
  • Achilidae
   vedstritar
   2
  • Delphacidae
   sporrstritar
   74
  • Issidae
   sköldstritar
   2
  • Cicadidae
   cikador
   1
  • Membracidae
   puckelstritar/hornstritar
   1

 

VAR HiTTAR MAN DEM?
 
På växter. De flesta håller sig till en eller några få närbesläktade värdväxter.
 

MATVANOR:
 
Växtsafter.
 


 
Allmänt om insekter - text
Hemimetabol utveckling
Insekternas morfologi
 
 

KÄLLOR, LiTTERATURTiPS MM:
 
Uppgifterna om antal fastboende och (inom parentes tillfälliga) arter kommer från Sveriges Entomologiska Förenings hemsida.
 
I Fältbiologernas, Knuffa för insekter - del II, ägnas ett kapitel åt bladlössen.