Mjöllöss - Aleyrodidae

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Mjöllöss

känner man igen på att de har två par ungefär lika stora vingar som är täckta av ett vitt vaxpulver. De vita vingarna har gett dem tillnamnet "vita flygare".
 
Mjöllöss är vegetarianer; både som larver och fullbildade suger de i sig växtsafter. Många av arterna håller sig då till en bestämd värdväxt - och producerar - precis som bladlöss - honungsdagg.
 
De flesta växtsugare har en ofullständig förvandling; de har en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago men mjöllössens utveckling ser lite annorlunda ut och omfattar ett orörligt puppliknande stadium.
 

Mjöllöss
Aleyrodidae
är små - på sin höjd några millimeter långa - växtsugare. Det finns cirka 15 arter i Sverige.
->
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.secopyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
↑ En sisådär 4 mm stor stövslända nosar på en mjöllus som håller på att kläckas (med lite god vilja kan man ana ett litet gult huvud alldeles vid stövsländans huvud). Stövsländan - som lever av sådant som svamp, alger och pollen - är inte intresserad av mjöllusen som byte men möjligen uppskattar den honungsdagg som så många andra insekter.
 
De nykläckta mjöllössen söker sig strax till undersidan av nya, späda blad där de ganska snart lägger ägg.
iNSEKTER
SOM ÄTER MJÖLLÖSS
 
Det finns förstås ett antal insekter som äter mjöllöss - fullbildade mjöllöss och/eller larver - och dit hör till exempel rovskinnbaggar, nätvingar (guldögonsländor med flera) och en del nyckelpigor (Chilocorus bipustulatus - ganska lik Ch. renipustulatus - nämns till exempel).
 
Trollsländor, både egentliga trollsländor, flicksländor och jungfrusländor äter mängder av flygande insekter (och förstås, i larvstadiet, även vattenlevande småkryp).
 
På bilden högst upp suger en nätvingelarv i sig en mjöllus. De flesta av mjöllössen på bladet flög kvickt iväg när den här larven kom ångande men några - förmodligen skadade - blev kvar och åts i rask takt.
Mjöllössen har också fiender som kan köpas för användning i växthus. Dit hör till exempel parasitsteklar, rovkvalster och rovskinnbaggar.
 
-> jordbruksverkets sida om mjöllöss
 
 
 


ANDRA VÄXTSUGARE
 
VÄXTLÖSS
bladlöss
bladloppor
 
STRiTAR
spottstritar
  allmän spottstrit
dvärgstritar
  blågrön kärrstrit
sporrstritar
kilstritar
 
Andra insekter som suger växtsafter med stickande-sugande mundelar:
tripsar
ORDNiNG VÄXTSUGARE HOMOPTERA
UNDERORDNiNG     VÄXTLÖSS   Sternorrhyncha
FAMiLJ         Mjöllöss         Aleyrodidae

 
 
mer om iNSEKTER
 
-> var har de fötterna? - insekters morfologi
-> allmänt om insekter