Rhododendronstrit Graphocephala fennahi

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Rhododendronstrit
Graphocephala fennahi
ca 9 mm
 
 
Rhododendronstriten är en nykomling i Sverige. Arten förekommer på andra håll i Europa men kommer ursprungligen från Nordamerika. Som man hör av namnet så är det rhododendronarter den här dvärgstriten specialiserat sig på. Precis som övriga växtsugare suger den i sig växtsafter.
 

ANDRA VÄXTSUGARE:
 
VÄXTLÖSS
   --> bladlöss
   --> Aphidae
   --> mjöllöss
   --> Aleyrodidae
   --> bladloppor
   --> bomullstussar?
 
STRiTAR
   --> spottstritar
   --> Cercopidae
     --> allmän spottstrit
     --> Philaenus spumarius
   --> dvärgstritar
   --> Cicadellidae
     --> blågrön kärrstrit
     --> Cicadella viridis
   --> sporrstritar
   --> Delphacidae
   --> kilstritar
   --> Cixiidae
ORDNiNG VÄXTSUGARE HOMOPTERA
UNDERORDNiNG     STRiTAR   Auchenorrhyncha
FAMiLJ        DVÄRGSTRiTAR      Cicadellidae
ART         rhododendronstrit          Graphocephala fennahi

 
 
ALLMÄNT om iNSEKTER
 
var har de fötterna? - insekters morfologi
allmänt om insekter