BiLDER LADDAS...


Hushumla - Bombus hypnorum - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 

 
Hushumla
(Trädhumla)
Bombus hypnorum
 


Svart kropp, rena lejonmanen i brunorange på mellankroppen och vit bakkroppsspets är basutseendet hos den stiliga hushumlan som finns över hela landet. Bon bygger den gärna i ihåliga träd och liknande.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Mer om humlor.
 
 

 
ORDNiNGSTEKLAR Hymenoptera
UNDERORDNiNG   MiDJESTEKLAR   Apocrita
(GRUPP)      (GADDSTEKLAR)       (Aculeata)
ÖVERFAMiLJ         Bin            Apoidea
FAMiLJ             Samhällsbin               Apidae
UNDERFAMiLJ                  Humlor                  Bombinae
SLÄKTE                     Sociala humlor                     Bombus
ART                        Hushumla                        Bombus hypnorum

 
ANDRA STEKLAR:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
   HUMLOR:
 
jordhumlor
stor jordhumla
ljunghumla
ängshumla
åkerhumla
 
   andra steklar
 
getingar
honungsbi
 
allmänt om insekter
insekternas morfologi - var har de fötterna?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se