copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Mörk jordhumla
(Stor jordhumla)
Bombus terrestris
 
Mörk jordhumla har två guldgula/orange band - ett kring halsen och ett en bit ner på bakkroppen - och en bakkroppsspets som är vit eller vitgrå. Den har mörkare gula band än de andra jordhumlorna som har liknande teckning.
 
Mörk jordhumla är vanlig i södra delen av landet (och håller tydligen på att sprida sig) och är en av de största arterna i landet.
Mörk jordhumla importeras av tomatodlare som använder den som pollinatör i växthus.
Och så rapporteras det från Tasmanien - där inte alla är så förtjusta i arten - att där kan mörk jordhumla skapa riktigt stora samhällen med 1 000 individer. Ett normalstort humlebo brukar hysa ungefär 400 individer när det är som störst.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Mer om humlor!
 
  ljunghumla
  hushumla
  ängshumla
  åkerhumla
 

 
ORDNiNGSTEKLAR Hymenoptera
UNDERORDNiNG   MiDJESTEKLAR   Apocrita
(GRUPP)      (GADDSTEKLAR)       Aculeata
ÖVERFAMiLJ         Bin            Apoidea
FAMiLJ             Samhällsbin               Apidae
UNDERFAMiLJ                  Humlor                  Bombinae
SLÄKTE                     Sociala humlor                     Bombus
ART                        Mörk jordhumla                        Bombus terrestris

 
ANDRA STEKLAR:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
   HUMLOR:
 
ljunghumla
hushumla
ängshumla
 
   andra steklar
 
getingar
honungsbi
 
allmänt om insekter
var har de fötterna? - iNSEKTERNAS MORFOLOGi