BiLDER LADDAS...


Röd tallstekel Neodiprion sertifer - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Röd tallstekel - Neodiprion sertifer
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
kontrast textstorlek
 
Röd tallstekel
Neodiprion sertifer
hona
längd ca 8 mm
 
Larverna av röd tallstekel kläcks på våren och ägnar sedan försommaren åt att äta tallbarr (fjolårets). När de vuxit klart traskar de ner på marken där de förpuppas. De fullbildade steklarna parar sig på hösten.
 
Vissa år blir röd tallstekel så vanlig att de hungriga larvernas gnagande hämmar tallarnas växande.
 

mer om...
barrsteklar
Diprionidae
    Diprion pini
 
andra småkryp som håller till på tall
    vanlig snytbagge
    Hylobius abietis
    större tallvivel
    Pissodes pini
KORT om VAR röd tallstekel Neodiprion sertifer HÖR HEMMA
ORDNiNG:STEKLAR
HYMENOPTERA
UNDERORDNiNG:   VÄXTSTEKLAR
   Symphyta
FAMiLJ:      BARRSTEKLAR 
      Diprionidae
ART:            RÖD TALLSTEKEL
            Neodiprion sertifer

 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se