Alhängemal - Argyresthia goedartella

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
Andra "nattfjärilar":
 
  -> häggspinnmal Yponomeuta evonymella
  -> barrskogskäkmal Micropterix aureatella
  -> liten rotfjäril Hepialus hecta
  -> mätare Geometridae
    -> liten fläckmätare Lomaspilis marginata
    -> blåbärsparkmätare Eulithis populata
    -> snövit streckmätare Cabera pusaria
  -> ockragul sikelvinge Drepana falcataria
  -> vit borstspinnare Cybosia mesomella
  -> rödfransad björnspinnare Diacrisia sannio
  -> allmänt bandfly Noctua pronuba
  -> mindre båtfly Pseudoips prasinana
  -> gräshakmal Glyphipterix simpliciella
  -> praktpurpurmal Eriocrania sparrmannella
  -> bågpraktmal Metalampra cinnamomea
  -> fjällbastardsvärmare Zygaena exulans
  -> fjädermott Pterophoridae
  -> mångflikmott Alucitidae
  -> allmän poppelglasvinge Sesia apiformis
  -> rostbrun bredvecklare Epagoge grotiana
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster
Alhängemal
Argyresthia goedartella
Vingspann ca 10-12 millimeter
 
Alhängemal är det svenska namnet på den här blåögda ca 5 millimeter korta fjärilen som på bilderna klänger omkring bland tallbarr. Det svenska namnet syftar på larvens liv som minerare i hängen och skott av al och björk.
 
Svartvita antenner och vingar med tydlig teckning i glänsande gulmetall och vitt ingår i standardutseendet hos alhängemalen som annars kan variera en del. Den distinkt tecknade varianten (bilden) har bland annat två vita fält som går från vingframkant till bakkant och som mellan sig formar ett Y. Det finns flera liknande arter.
 
Alhängemal förekommer allmänt i större delen av landet, från Skåne och norrut.
 
Som andra fjärilar genomgår alhängemalen en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Larverna lever i skott och hängen av al och björk. När de vuxit klart, ömsat hud några gånger och övervintrat kryper de under bark och förpuppas. Mindre hackspett lär vara förtjust i larverna!
 
NÅGRA ANDRA FJÄRiLAR i SAMMA FAMiLJ*:
 
  -> Häggspinnmal
 
En annan art i släktet är rönnbärsmalen A. conjugella (brun med ljusa partier) som kan uppträda som skadedjur på frukt. Helst lär den vilja äta rönnbär som larv men de år det inte blir några rönnbär väljer honan istället äpple åt larverna.
 
KORT om VAR alhängemalen HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Spinnmalar 
   Yponomeutidae
UNDERFAMiLJ:      Knoppmalar 
      Argyresthiinae
ART:         Alhängemal
         Argyresthia goedartella
*Många vill upphöja Argyresthiinae till familj (Argyresthiidae) istället för att placera dem som underfamilj bland spinnmalarna. Larverna inom underfamiljen Yponomeutinae lever i spinn medan larverna av Argyresthiinae mest minerar skott och hängen.

 
Norska: oreblomstmøll
 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga