Allmän månmätare - Selenia dentaria

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Allmän månmätare
Selenia dentaria
vingspann ca 30-45 mm
 
 
Allmän månmätare Selenia dentaria är ett av de många småkryp som gör sitt bästa för att se ut som bruna löv.
 
Allmän månmätare förekommer ganska allmänt över hela landet.
 
Även som larv liknar allmän månmätare växtdelar, fast då är det kvistar som är förebild.
 

 

Några andra mätare - Geometridae:
 
  -> dagfjärilsmätare
  -> Geometra papilionaria
    -> dagfjärilsmätare - larv
  -> tvåbandad atlasmätare
  -> Lomographa temerata
  -> blekgrön halvmätare
  -> Campaea margaritaria
  -> blåbärslundmätare
  -> Jodis putata
  -> vitgrön lundmätare
  -> Jodis lactearia
  -> liten fläckmätare
  -> Lomaspilis marginata
  -> svartribbad vitvingemätare
  -> Siona lineata
  -> sotmätare
  -> Odezia atrata
  -> rutig buskmätare
  -> Chiasmia clathrata
   dubbelvågig lavmätare
   Ectropis crepuscularia
  -> blåbärsparkmätare
  -> Eulithis populata
  -> snövit streckmätare
  -> Cabera pusaria
  -> allmän ängsmätare
  -> Ematurga atomaria
  -> gulvingad fältmätare
  -> Camptogramma bilineata
  -> sörjande fältmätare
  -> Spargania luctuata
  -> grön fältmätare
  -> Chloroclysta miata
  -> syremätare
  -> Timandra
 
fler lövimitatörer:
 
  -> Drepanepteryx phalaenoides
(en nätvinge)
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   MÄTARE 
   Geometridae
UNDERFAMiLJ:      FLÄCKMÄTARE 
      Ennominae
ART:         ALLMÄN MÅNMÄTARE
         Selenia dentaria

 

 
 
...mer om fjärilar:
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilar i Sverige
  -> citronfjäril
  -> liten guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> tistelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> blåvingar
  -> pärlemorfjärilar
    -> silverstreckad pärlemorfjäril
  -> häggspinnmal