Allmän poppelglasvinge - Sesia apiformis

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster
Allmän poppelglasvinge
Sesia apiformis
Vingspann ca 30-45 millimeter
 

Den påminner om en geting - i vinterpäls! - och flyger dovt brummande och lite bålgetinglikt, men den här gulsvarta insekten är inte ens någon stekel utan en fjäril. Getingimitationen är, anses det, ett exempel på mimikry eller tricket att se stöddigare ut än man är: allmän poppelglasvinge kan varken stickas eller bitas men hoppas - enligt mimikry-teorin - bli tagen för en gaddbeväpnad geting.
 
Allmän poppelglasvinge är ännu en dagaktiv och färgstark så kallad nattfjäril. Den hör till de cirka 15 "svenska" fjärilar som med glasklara vingar - där nästan alla fjäll försvunnit - flyger under familjenamnet glasvingar.
I släktet Sesia finns tre svenska arter som är ganska lika varandra. Störst och mest allmän är allmän poppelglasvinge som har gult huvud, gula palper som hålls uppåtriktade mellan ögonen och gula fläckar på mellankroppen. (Den liknande videglasvingen har svart huvud och smal gul "krage".)
 
Allmän poppelglasvinge har påträffats upp till Ångermanland.
Som andra fjärilar genomgår glasvingar en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
Som larv lever allmän poppelglasvinge under barken på bland annat rot och stam av asp, poppel och sälg.
 
..mer om GLASViNGAR (Sesiidae)
-> mygglik glasvinge
-> Synanthedon culiciformis
 
Andra insekter som liknar eller åtminstone hämtar sina färger från getingar, bin eller andra steklar är till exempel många av blomflugorna, en och annan harkrank och stekelflugor.
 
KORT om VAR allmän poppelglasvinge HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Glasvingar 
   Sesiidae
ART:      Allmän poppelglasvinge
         Sesia apiformis