Mindre båtspinnare (Allmänt båtspinnartfly) - Pseudoips prasinana

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
Andra "nattfjärilar":
 
  -> häggspinnmal
  -> mätare
  -> rödfransad björnspinnare
  -> allmänt bandfly
  -> barrskogskäkfjäril
  -> praktpurpurmal
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster
Mindre båtspinnare
(Allmänt båtspinnarfly)

Pseudoips prasinana
Vingspann 35-43 millimeter
 
Mindre båtspinnare (tidigare allmänt båtspinnarfly) är en piggt grön "nattfjäril" med röda ben, antenner och palper (de som sticker upp mellan ögonen på bilden till vänster). Vingarna har tre ljusa mörkskuggade linjer och röd kantfrans. På huvudet har den grönt hår och i "nacken" en yvig vitkantad grön man. (Det finns fler gröna fjärilar i Sverige och några är ganska lika den här.)
 
Mindre båtspinnare (allmänt båtspinnarfly) flyger nattetid från maj/juni och har påträffats upp till Ångermanland.
 
Mindre båtspinnare (allmänt båtspinnarfly) hör till de fjärilar som kan producera ljud. Hos hannarna har man hittat ett parigt trumorgan på ovansidan av bakkroppen.
 
Som alla fjärilar genomgår mindre båtspinnare en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Larverna lever på diverse lövträd och när de ska förpuppas spinner de en kokong som ser ut som en uppochnedvänd båt och där hittar man alltså förklaringen till namnet.
 
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Trågspinnare 
   Nolidae
ART:         Mindre båtspinnare
         Pseudoips prasinana
Trågspinnare räknas ibland in i familjen nattflyn (Noctuidae).
 
 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga