Almsnabbvinge - Satyrium w-album
copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
Almsnabbvinge (NT)
Satyrium w-album
 
 
Almsnabbvinge - Satyrium w-album - håller - som man hör av det svenska namnet - mest till uppe i almar men kommer då och då ner från träden för att förse sig med något ätligt från blommor. Huvudsakligen lär dock inte bara larven, som äter blom- och bladknoppar, utan även den fullbildade fjärilen hitta sin föda uppe i trädkronorna. Den senare (imagon) har bladlössens växtsaftsugande att tacka för den sötsmakande delikatess som serveras, au naturel & à volonté och på en bädd av gröna blad. Fast myror lär det finnas i närheten och mot fullbildade fjärilar beter de sig antagligen mer som utkastare än som ganymeder; almsnabbvingen är inte den enda insekt som uppskattar honungsdagg.
 
Andra delen av det vetenskapliga namnet - w-album - syftar på den w-liknande ljusa teckning som finns på bakvingarnas undersidor. (Flera andra snabbvingar, bl.a. eksnabbvingen, har en liknande teckning.) Vingarnas ovansidor är bruna.
 
Almsnabbvingen flyger huvudsakligen i juli och på platser där alm växer.
 
Almsnabbvingen, som alltså lever av och på alm, får allt färre träd att hålla till i då almarna dör på grund av almsjukan. Arten är rödlistad som nära hotad (NT).
 
 
 

Almsnabbvingen är en SNABBViNGE som är en JUVELViNGE som är en FJÄRiL...
 
fler
SNABBViNGAR
    eksnabbvinge
    eldsnabbvinge
    grönsnabbvinge
    björnbärssnabbvinge
 

 
 
fler
JUVELViNGAR
Lycaneidae
 
GULDViNGAR
       liten guldvinge
       vitfläckig guldvinge
 
SNABBViNGAR
       eksnabbvinge
       eldsnabbvinge
       grönsnabbvinge
      ( björnbärssnabbvinge)
 
BLÅViNGAR
       puktörneblåvinge
       hedblåvinge
       violett blåvinge
       silverblåvinge
       brun blåvinge
       mindre blåvinge
       ängsblåvinge
       tosteblåvinge
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster (klicka på fjärilar)]
KORT om VAR almsnabbvinge HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG: FJÄRiLAR LEPiDOPTERA
FAMiLJ: JUVELViNGAR Lycaenidae
UNDERFAMiLJ: SNABBViNGAR Satyrinae
ART: ALMSNABBViNGE Satyrium w-album