Aurorafjäril - Anthocharis cardamines

En hanne av arten
Aurorafjäril
Anthocharis cardamines
klamrar sig fast i gräset i halv storm.
 
Aurora var romarnas namn på morgonrodnadens gudinna (Eos hos grekerna).
 
Det är bara hannen som har fått vingarna doppade i orange. Hos honan saknas de orange partierna och framvingarnas ovansida påminner mer om andra vitfjärilars: vita med mörkfärgade vingspetsar och svarta fläckar.
 
Aurorafjärilen är en av de (i skrivande stund) 12 svenska arterna i familjen vitfjärilar - Pieridae. Till samma familj (vitfjärilar) hör bl.a. rapsfjäril (Pieris napi), citronfjäril (Gonepteryx rhamni), kålfjäril (Pieris brassicae och svavelgul höfjäril (Colias palaeno).
 
Aurorafjärilen
har som alla fjärilar en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
Artnamnet cardamines pekar på larvens favorittillhåll: den lever på cardamine-arter (bräsmor; länk till annan sajt, öppnas i nytt fönster). På högsommaren förpuppas larven och på våren kliver den fullbildade fjärilen ut ur puppan för att flyga i maj-juni.
 
 

ANDRA ViTFJÄRiLAR
-> citronfjäril
-> Gonepteryx rhamni
  -> citronfjäril - ägg
  -> citronfjäril - larv
  -> citronfjäril - puppa
-> svavelgul höfjäril
-> Colias palaeno
kålfjäril
Pieris brassicae
-> rapsfjäril
-> Pieris napi
 
mer om fjärilar
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 
-> FJÄRiLAR - introduktion
-> FJÄRiLAR - familjer i Sverige
 
ANDRA FJÄRiLAR
-> ängssmygare
-> mindre guldvinge
-> luktgräsfjäril
-> liten rotfjäril
-> mätare
-> liten fläckmätare
-> häggspinnmal
-> barrskogskäkfjäril
-> mott
-> nässelfjäril
-> påfågelöga
-> sorgmantel
-> vinbärsfuks
-> tistelfjäril
 
-> allmänt om insekter
-> insekternas allmänna morfologi