Bågpraktmal - Metalampra cinnamomea

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
Andra små fjärilar:
 
  -> barrskogskäkfjäril
  -> praktpurpurmal
 
Och några jättar
(jämförelsevis):
 
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
 
mer om fjärilar hittas i menyn till vänster
Bågpraktmal
Metalampra cinnamomea
Vingspann 10-14 millimeter
 
Bågpraktmal är en av de ungefär 30 arter i familjen praktmalar - Oecophoridae* - som påträffats i Sverige.
Bågpraktmalen är kanelfärgad. Men fjärilarnas vingfjäll lossnar lätt och på bilden längst ner till höger syns en ganska sliten individ där det inte finns så mycket kvar av kanelen. De tre ljusa fälten är fortfarande tydliga. Bågpraktmal har sporrar på benen (0-2-4 framifrån och bak) och på huvudet har den ett par ...jättebetar?! Inte riktigt, förstås; bågpraktmal hör till de många fjärilar som är utrustade med stora, uppåtböjda palper. På den svartvita bilden syns palperna (över huvudet) och under huvudet skymtar den halvt utrullade sugsnabeln.
 
Bågpraktmal är allmän och finns i nästan hela landet.
 
Som alla fjärilar genomgår bågpraktmal en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Larverna lever under barken på bl.a. tall.
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Praktmalar 
   Oecophoridae
ART:         Bågpraktmal
         Metalampra cinnamomea

 
 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga