Fjällbastardsvärmare - Zygaena exulans

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
mer om
fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  > några vanliga fjärilar
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
fler fjärilar hittas i menyn till vänster
Fjällbastardsvärmare
Zygaena exulans
Vingspann ca 25-35 millimeter
 
Norrmännen har ett stiligare namn på de här solälskande, dagaktiva och färgstarka s.k. nattfjärilarna, de kallar dem fjellbloddråpesvermere efter framvingarnas röda fläckar. Bakvingarna är mindre med ett stort blekrosa fält och skymtar genom de glest fjällbesatta framvingarna. Kroppen är övervägande svart och ordentligt lurvig och antennerna är lite lätt klubblika.
Fjällbastardsvärmare håller till på hedar och i fjällen - mest från fjällbjörkskogen och uppåt - där de vid solskensväder med snabba vingslag långsamt svävar fram över den låga vegetationen, från blomma till blomma där de landar för att ägna sig åt nektardrickande och parning om vartannat (stundom ägnar de sig åt båda aktiviteterna samtidigt).
Det finns sju kända arter bastardsvärmare - Zygaenidae - i Sverige och de flesta av arterna har röda fläckar på vingarna. Fjällbastardsvärmare har fem röda fläckar på varje vinge; den vanligaste arten i södra delen av landet är allmän bastardsvärmare/sexfläckig bastardvärmare som normalt har sex röda fläckar.
 
Som andra fjärilar genomgår fjällbastardsvärmare en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Larven, som i det tuffa klimatet behöver ett par år på sig för att växa färdigt, är mörk med ljusa fläckar utefter sidorna och lever av bland annat kråkbär/kråkris, dvärgvide och ärtväxter (fjällvedel?). När larven vuxit klart och ömsat hud några gånger förpuppas den i en kokong. Från slutet av juni flyger de fullbildade fjärilarna.
 
I juli månad ett "fjällbastardsvärmarår" är det inte bara fullt av flygande bastardsvärmare på fjällhedarna utan man hittar också mängder med tomma kokonger nära marken på växter som kråkbär och dvärgbjörk. Ibland sitter den tomma pupphuden kvar i utgångshålet (bild här nedanför).
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Kokongen är vattentät och lite lätt tunneltältformad.
Kvar i kokongen ligger också de svarta resterna av den sista larvhuden (skymtar genom kokongens nedre spets).
 
Fjällbastardsvärmare förekommer från Dalarna och norrut. Fjärilarna på bilderna fotograferades på Flatruet, i Lunndörrspasset och uppe på Dunsjöfjällets vindpinade västsluttning.
 
I samma släkte:
  sexfläckig bastardsvärmare
 
fler fjällinsekter
fjällmosaikslända
dvärgbjörkspinnare
KORT om VAR fjällbastardsvärmare HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Bastardsvärmare 
   Zygaenidae
ART:      Fjällbastardsvärmare
         Zygaena exulans