Blåbärslundmätare - Jodis putata

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
 
 
 
Blåbärslundmätare
Jodis putata
Vingspann ca 19-22 millimeter
 
Blåbärslundmätaren har två taggiga ljusa tvärband över sina från början gröna vingar. Vingarna tappar snart färgen och fjärilen blir mer grå eller grågul.
 
Blåbärslundmätare förekommer i hela landet.
 
Larverna lever på blåbär och odon.
 
I samma släkte:
vitgrön lundmätare
 

Några andra mätare - Geometridae:
 
  -> dagfjärilsmätare
  -> Geometra papilionaria
  -> dagfjärilsmätare - larv
  -> liten fläckmätare
   Lomaspilis marginata
  -> svartribbad vitvingemätare
  -> Siona lineata
  -> rutig buskmätare
  -> Chiasmia clathrata
   dubbelvågig lavmätare
   Ectropis crepuscularia
  -> blåbärsparkmätare
   Eulithis populata
  -> snövit streckmätare
   Cabera pusaria
  -> allmän ängsmätare
   Ematurga atomaria
  -> gulvingad fältmätare
  -> Camptogramma bilineata
   sörjande fältmätare
   Spargania luctuata
  -> grön fältmätare
  -> Chloroclysta miata
    syremätare
    Timandra
    allmän månmätare
    Selenia dentaria
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KORT om VAR blåbärslundmätare HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Mätare 
   Geometridae
UNDERFAMiLJ:      MÄTARE 
      Geometrinae
ART:         Blåbärslundmätare
         Jodis putata

 

 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> blåvingar