Blekgrön halvmätare - Campaea margaritaria

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
 
 
 
 
Blekgrön halvmätare
Campaea margaritaria
vingspann 30-40mm
hanne

 
Blekgrön halvmätare förekommer ganska allmänt i södra halvan av landet.
 
Som larv lever blekgrön halvmätare på diverse lövträd, bl.a. sälg.
 

 

Några andra mätare - Geometridae:
 
  -> dagfjärilsmätare
    -> larv
  -> vitgrön lundmätare
  -> blåbärslundmätare
  -> liten fläckmätare
  -> svartribbad vitvingemätare
  -> rutig buskmätare
   dubbelvågig lavmätare
  -> blåbärsparkmätare
  -> snövit streckmätare
  -> allmän ängsmätare
  -> tvåbandad atlasmätare
  -> gulvingad fältmätare
   sörjande fältmätare
  -> grön fältmätare
   syremätare
   allmän månmätare
 
 
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KORT om VAR gulvingad fältmätare HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   MÄTARE 
   Geometridae
UNDERFAMiLJ:      FLÄCKMÄTARE 
      Ennominae
ART:         GULViNGAD FÄLTMÄTARE
         Camptogramma bilineata

 

 
 
...mer om fjärilar:
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> blåvingar
  -> pärlemorfjärilar