Blekgult ängsmott - Udea lutealis

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Blekgult ängsmott
Udea lutealis
Vingspann ca 21-26 mm
 
Som larv lever blekgult ängsmott på bland annat vädd (på bilden råkar den fullbildade fjärilen sitta på just vädd) och tistlar.
 
Blekgult ängsmott förekommer allmänt i nästan hela landet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Några andra mott - Pyralidae:
 
  -> dammott
 
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster)
KORT om VAR blekgult ängsmott HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Mott 
   Pyralidae
UNDERFAMiLJ:      ängsmott 
      Pyraustinae
ART:         Blekgult ängsmott
         Udea lutealis

 
Andra "nattfjärilar":
 
  -> häggspinnmal Yponomeuta evonymella
  -> alhängemal Argyresthia goedartella
  -> barrskogskäkmal Micropterix aureatella
  -> liten rotfjäril Hepialus hecta
  -> mätare Geometridae
    -> liten fläckmätare Lomaspilis marginata
    -> blåbärsparkmätare Eulithis populata
    -> snövit streckmätare Cabera pusaria
  -> ockragul sikelvinge Drepana falcataria
  -> vit borstspinnare Cybosia mesomella
  -> rödfransad björnspinnare Diacrisia sanno
  -> allmänt bandfly Noctua pronuba
  -> mindre båtfly Pseudoips prasinana
  -> gräshakmal Glyphipterix simpliciella
  -> praktpurpurmal Eriocrania sparrmannella
  -> bågpraktmal Metalampra cinnamomea
  -> fjällbastardsvärmare Zygaena exulans
  -> fjädermott Pterophoridae
  -> mångflikmott Alucitidae
  -> allmän poppelglasvinge Sesia apiformis
  -> rostbrun bredvecklare Epagoge grotiana
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster
 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> blåvingar